Japans export ökade med 14,7 procent i augusti jämfört med ett år tidigare, gynnad av en svagare yenkurs och ökad efterfrågan i omvärlden. Men samtidigt ökade importen med 16 procent, bland annat beroende på ökad energiimport, visar officiell statistik.

Det ledde till ett handelsunderskott på 960,3 miljarder yen, en ökning med 25 procent jämfört med samma månad förra året. Augusti blev därmed 14:e månaden i rad med underskott i bytesbalansen.

ANNONS
ANNONS

Senaste gången landet noterade handelsunderskott så många månader i rad var 1979–1980.