Dagens PS

First North

First North
(Foto: TT)
Daniel Jacobs
Daniel Jacobs
Uppdaterad: 09 feb. 2024Publicerad: 19 jan. 2024

Nasdaq First North Growth Market är en handelsplattform som fungerar som en alternativ marknadsplats för företag som generellt sett är mindre än de som noteras på övriga OMX-listor.

Noteringskostnaderna på First North är lägre, och regelverket är mindre omfattande jämfört med Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Plattformen inrättades år 2008 och riktar sig främst till mindre företag från Sverige, Danmark, Finland och Island.

Till skillnad från Stockholmsbörsens huvudmarknad, Nasdaq Stockholm, är First North inte en fullt reglerad marknad utan betraktas som en så kallad handelsplattform eller Multilateral Trading Facility. First North drivs dock av Nasdaq Stockholm AB och har genomgått förändringar över åren för att bättre tjäna tillväxtföretagens behov.

För företag med ambitioner att notera sig på huvudmarknaden erbjuder Nasdaq First North Premier Growth Market ett tillväxtmarknadssegment. Denna Premier-sektion kräver att företagen uppfyller högre noteringskrav än de som gäller för standardreglerna på First North. Företag som väljer att notera sig på Premier-segmentet får möjlighet att öka synligheten gentemot investerare och erhålla en kvalitetsstämpel på grund av de strängare kraven, vilket ökar företagets transparens gentemot marknaden.

För många företag kan First North Growth Market fungera som en mellanstation på vägen till huvudmarknaden. I genomsnitt flyttar fem bolag per år från First North Growth Market till huvudmarknaden, enligt Nasdaq.