Nu växer kritiken efter regeringsbeslutet om kärnavfallet. Det råder stor osäkerhet om reaktorerna kan återstartas i Ringhals och Forsmark.

ANNONS

Som Dagens PS har rapporterat så kan Vattenfall tvingas stänga ned fyra av sina fem reaktorer för kärnkraft i Sverige på grund av problemen kring slutförvaring av kärnavfall.

Björn Linde, vd för Ringhals och Forsmark riktar nu stark kritik mot regeringen.

”Regerings­beslutet har tyvärr skapat osäkerheter i den legala pro­cessen för att få slutliga beslut avseende lagring av kärnav­fall. Möjligheterna att åter­starta Forsmark 2 efter årliga revisionen 2024 går inte att förutse för närvarande. Det samma gäller reaktorerna Forsmark 3 samt Ringhals 3 och 4 efter det årliga under­hållet 2025”, säger vd:n till Di.

Förra veckan meddelade regeringen en kapacitetsökning i Clab, mellanlagret för kärn­avfall i Oskarshamn.

Sågade beslut

Beslutet sågades snabbt från många håll, även från Björn Linde.

”När regeringen nu valt att dela upp processen bedömer vi att det skapas osäkerhet om den fortsatta juridiska pröv­ningen och att det finns risk för förseningar”, säger han.

Samtidigt kvarstår olikheterna i frågan – där  Vattenfall och regeringen med miljöminister Per Bolund i spetsen står på olika sidor i debatten.

”Konkret handlar det om att mellanlagret för kärnavfall med nuvarande tillstånd blir fullt runt 2023. Om det inte utökas så innebär det att vi med start 2024 efterhand kommer att behöva ta reakto­rerna ur drift eftersom det inte finns någonstans att lägga det använda bränslet”, sa Torbjörn Wahlborg, chef för elproduktion på Vattenfall till Di förra veckan.

Efter beslutet om kapacitetsökningen i Clab sa Per Bolund att ”det är för att vi då kan undvika hotet att kärnkraf­ten får stänga ned 2024. Den risken har vi nu avvärjt.”

ANNONS
ANNONS

Obesvarad fråga 

Frågan om Sveriges framtida kärnkraft förblir obesvarad till vidare.

”Hur stora riskerna för att vi inte kommer att kunna åter­starta reaktorerna 2024 res­pektive 2025 är dock omöjligt att bedöma i dagsläget”, säger Björn Linde.

Läs mer: Regeringen kritiseras för kärnavfall – ”akut elkris”