Det är ett beräknat sammanlagt överskott i föräldraförsäkringen, sjukförsäkringen, efterlevnadspensionen och arbetsskadeförsäkringen åren 2010–2014.

Orsaken till plussiffrorna är att det tas ut mer i avgift än vad som betalas ut. På Folksam menar man att det är olagligt.

ANNONS
ANNONS

”Avgifterna ska enbart finansiera själva socialförsäkringarna. Tar man ut en avgift för en sjukförsäkring så ska den inte användas till något annat, det är så lagstiftningen är formulerad”, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker på Folksam, till Rapport.