Dagens PS
Detta är en sponsrad artikel

Så sänkte föreningen sina kostnader med 200 000

Planera långsiktigt och undvik ekonomiska överraskningar i er bostadsrättsförening.
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 02 maj 2024Publicerad: 02 maj 2024

BRF Högalid har gjort stora investeringar de senaste åren, efter installation av solceller sänkte de sina elräkningar med 200 000 kronor.

Mest läst i kategorin

Utifrån inflation, ett högt ränteläge och underhållskostnader är det många bostadsrättsföreningar som antingen har höjt sina månadsavgifter eller står inför höjda månadsavgifter. Något som kan komma som en chock för de boende. 

Men chockhöjningar kan undvikas. Med en långsiktig totalförvaltare kan er bostadsrättsförening få hjälp att skapa en stabil och hållbar ekonomi. 

Plötsliga höjningar kan förebyggas 

Tillsammans med bostadsrättsföreningarnas styrelser kan specialiserade ekonomer ta fram en långsiktig plan. På så sätt får föreningarna koll på sina löpande och framtida kostnader. 

Elin Rydbäck, Riksbyggen.

”Vi ekonomer på Riksbyggen har tillsammans med styrelserna haft ett långsiktigt perspektiv för att i god tid planera finansieringen av underhåll och ett långsiktigt sparande. Det ökar möjligheten till jämnare avgiftshöjningar över tid, i stället för större plötsliga höjningar”, säger Elin Rydbäck, verksamhetsutvecklare inom affärsstöd fastighetsförvaltning på Riksbyggen.

Det finns investeringar bostadsrättsföreningar kan göra som i slutändan bidrar till att chockhöjningar kan undvikas. 

Läs mer om Riksbyggens fastighetsförvaltning

Gjort stora investeringar 

BRF Högalid i Trelleborg har de senaste åren gjort omfattande renoveringar med hjälp av Riksbyggens ombyggnadstjänst. 

”Vi har genomfört renoveringar för 65 miljoner kronor sedan 2017. En del av det har vi finansierat från vår kassa och andra delar har finansierats via lån, vilket var möjligt eftersom föreningen var väldigt lågt belånad tidigare”, förklarar Björn Lindsjö, ordförande i BRF Högalid.

BRF Högalid har gjort stora investeringar de senaste åren, efter installation av solceller sänkte de sina elräkningar med 200 000 kronor.

Med totalförvaltning från samma leverantör kom renoveringarna inte som en överraskning. Den långsiktiga underhållsplanen tog hänsyn till renoveringarna och med nya solceller har föreningen kunnat göra stora besparingar. 

Ta ett helhetsgrepp om förvaltningen av er BRF

Sänkte elräkningar med 200 000 kronor 

”Det första året efter installationen sänkte vi våra elräkningar med 200 000 kronor. Sedan dess har elpriserna stigit, så besparingen är troligen ännu större nu. Dessutom har vi sparat in klimatutsläpp motsvarande 498 ton koldioxid eller 14 000 planterade träd.” säger Björn Lindsjö.

De bostadsrättsföreningar som Riksbyggen jobbar med har långa budgetar där planer för underhåll, amorteringar, sparande och riskspridning i lånestocken ingår. På så sätt finns det god likviditet och förutsättningar för att täcka ökade kostnader. 

”Tack vare den långsiktiga planeringen har vi kunnat göra alla dessa investeringar utan att chockhöja avgifterna. Det senaste året höjde vi till exempel bara avgifterna med fem procent trots det högre ränteläget, och det är vi väldigt nöjda med”, avslutar Björn Lindsjö. 

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

Senaste nytt