Covid-19 har bidragit till att många lokaler står tomma. Omvandling av lokal till bostadsrätt kan bli en lönsam möjlighet för många BRF:er. Bofokus går igenom vad en bostadsrättsförening bör tänka på, och se upp med, vid omvandling av lokaler.

Det finns stora fördelar med att omvandla lokalutrymmen till attraktiva bostäder. Blandat stora kapitaltillskott och sänkt skuldsättning. Allt fler bostadsrättföreningar förstår värdet i att omvandla lokaler till bostäder. Affärs- och kontorslokaler, styrelserum eller tvättstuga är ytor där det ofta finns bra förutsättningar för nya bostäder.

Det finns många fördelar med att omvandla lokaler och andra ytor till bostäder. Det blir fler avgiftsbetalande medlemmar och försäljningen ger ett kapitaltillskott. Föreningen har möjlighet att minska sitt eventuella lån genom att amortera med intäkter från omvandlingen. Även föreningens skuldsättning per kvadratmeter, vilket är ett viktigt nyckeltal, minskar eftersom föreningens lån fördelas mellan fler medlemmar.

En omvandling gynnar även befintliga bostadsrättshavare i föreningen och värdet på befintliga bostadsrätter ökar. För en oäkta förening kan en omvandling innebära att föreningen blir äkta tack vare mer bostadsyta.

Viktigt att se upp för misstag

Det krävs stor erfarenhet både när det gäller juridiska och marknadsmässiga aspekter men även de byggtekniska. För det finns en del fallgropar. Eftersom styrelsen är ytterst ansvarig bör processen hanteras professionellt. Det krävs en avtalsjuridik som eliminerar framtida missförstånd och konflikter. Det kan både bli väldigt kostsamt och energikrävande.

Det är även av största vikt att styrelsen konkurrensutsätter entreprenörerna utifrån ett välgrundat underlag och inte upplåter ytan direkt till en entreprenör. Om styrelsen saknar denna branschspecifika kompetens bör de ta in externt stöd för att undvika dessa onödiga misstag. Föreningen sparar både tid och pengar med ett professionellt förarbete. Förutom det skapar det trygghet hos medlemmarna och lugnare sinnesstämning, skriver Bofokus.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Missa inte att ansöka om hyresstödet [Dagens PS]