Dagens PS

Regeringen sviker välfärden: Drabbar personalens pensioner

SKPF Pensionärernas förbundsordförande, Liza di Paolo-Sandberg. Hon menar att de nedskärningar som nu görs i välfärden kan få negativa konsekvenser för välfärdspersonalens framtida pensioner
SKPF Pensionärernas förbundsordförande, Liza di Paolo-Sandberg menar att de nedskärningar som nu görs i välfärden kan få negativa konsekvenser för välfärdspersonalens framtida pensioner. (Foto: SKPF Pensionärerna)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 16 apr. 2024Publicerad: 16 apr. 2024

SKPF Pensionärernas förbundsordförande, Liza di Paolo-Sandberg, menar att regeringen i sin vårbudget fortsatt glömt bort äldreomsorgen och att välfärdspersonalens pensioner kan drabbas.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Sveriges tredje största pensionärsorganisation, SKPF Pensionärerna, med 155 000 medlemmar i hela landet, menar att regeringens vårbudget inte stoppar varsel och nedskärningar i sjukvården.

I samtal med både finansministern och sjukvårdsministern har de krävt att nedskärningarna i välfärden stoppas.

Försämrar för äldre

SKPF Pensionärerna välkomnar vårbudgetens sex extra miljarder till regionernas sjukvård men menar att de inte räcker till för att undvika att personal sägs upp.

“Statsministern sviker sitt löfte och det drabbar inte minst oss äldre. Nu blir det uppsägningar och längre köer, och det försämrar våra möjligheter att hålla oss friska och aktiva länge”, säger Liza di Paolo-Sandberg i ett pressmeddelande.

Hon säger vidare att SKPF Pensionärerna har letat med ljus och lykta efter de kraftiga satsningar som skulle behövas men konstaterar att äldreomsorgen åter har glömts bort.

“De brister och ojämlikheter som uppmärksammades under pandemin finns fortfarande kvar. Samtidigt ser vi nu exempel på att det dras ned på personal som vakar med äldre i livets slutskede och att avgifter för omsorg och färdtjänst chockhöjs”, säger hon i pressmeddelandet.

Negativt för privatekonomin

ANNONS

Det är svårt att få till god och stabil bemanning med kortsiktiga punktinsatser och förbundet menar att sjukvården och äldreomsorgen måste få ordentliga och långsiktiga resurstillskott från staten.

Liza di Paolo-Sandberg påtalar att de nedskärningar som nu görs i kommuner och regioner framöver kan få negativa konsekvenser för människors privatekonomi.

För personalen inom välfärden, av vilka de flesta är kvinnor, kan dagens situation komma att slå mot pensionerna eftersom dagens lön är morgondagens pension.

“Det betyder att bristande arbetsmiljö, dåliga arbetsvillkor, deltidsarbete och låga löner lämnar djupa spår i pensionskuvertet. För att pensionerna ska bli mer rättvisa och jämställda behövs ordentliga satsningar på högre löner och bättre arbetsmiljö i välfärdsyrkena. Den här budgeten ger inte utrymme för det, säger hon i pressmeddelandet.

Satsningar på vård, bönder, flyktingar och försvar i vårbudget

Under tisdagen går finansminister Mikael Damberg med sin första vårbudget till Sveriges riksdag. Den är på drygt 30 miljarder och innehåller bland annat satsningar på vård, bönder, flyktingar och försvar.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS