Dagens PS

Hel- eller halvförsäkring på bil? Tänk på det här

Hel- eller halvförsäkring på bil? Tänk på det här
I den här guiden går vi igenom fördelar och nackdelar med hel- eller halvförsäkring för bil, så att du enkelt ska kunna välja rätt.
Rosanna Smeds
Rosanna Smeds
Uppdaterad: 18 apr. 2024Publicerad: 17 apr. 2024

Hel- eller halvförsäkring på bil? Det är en av de viktigaste frågorna att besvara när du ska försäkra din bil. Läs vidare för att ta reda på hur de två försäkringstyperna fungerar, och när en halv- respektive helförsäkring kan vara det bästa valet för dig.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

ANNONS

Att välja rätt typ av bilförsäkring är viktigt för att kunna känna sig trygg på vägarna. Här finns många alternativ att välja bland, och det kan ibland kännas svårt att fatta det bästa beslutet.

En av de viktigaste frågorna är huruvida du ska ha hel- eller halvförsäkring på din bil. I den här guiden går vi igenom fördelar och nackdelar med de båda alternativen, för att du enkelt ska kunna välja rätt. Genom att jämföra försäkringar via verktyget ovan kan du också hitta det specifika försäkringsbolag som passar bäst utifrån din situation.

Grundläggande om bilförsäkringar

För att kunna avgöra huruvida du ska ha en halv- eller helförsäkring behöver du förstå hur de olika typerna av bilförsäkring fungerar. Detta går vi igenom nedan.

Att ha trafikförsäkring är obligatoriskt enligt svensk lag. Denna försäkring täcker skador som din bil orsakar på andra personer och deras egendom, men den ger inte skydd för skador på din egen bil. För detta behöver du ha en utökad försäkring, och då finns i huvudsak två alternativ.

ANNONS
 • Halvförsäkring: En halvförsäkring utökar trafikförsäkringen med skydd för stöld, brand, glas- och räddning. Det är ett ekonomiskt alternativ för äldre bilar där kostnaden för en helförsäkring inte motiveras av bilens värde.
 • Helförsäkring: En helförsäkring, å andra sidan, inkluderar allt som halvförsäkringen gör, plus ersättning för vagnskador på din egen bil, oavsett om du är skyldig till skadan eller inte. Detta är särskilt viktigt för nya eller dyrare bilar där reparationskostnaderna kan vara avsevärda.

Att välja rätt försäkring handlar om att balansera kostnad mot risk. Det är viktigt att du tänker igenom vilket skydd som är mest fördelaktigt utifrån din bils ålder, dess värde och din personliga ekonomi.

ANNONS

Senaste nytt

Hel- eller halvförsäkring – så väljer du rätt

Nedan går vi in djupare på när en halvförsäkring respektive helförsäkring kan vara det bästa valet.

När är en halvförsäkring lämplig?

En halvförsäkring kan vara det bästa valet under vissa omständigheter, särskilt när det gäller äldre bilar eller bilar som redan har en form av vagnskadegaranti. Denna typ av försäkring är nämligen ofta tillräcklig för bilar vars värde inte motiverar de högre premierna som är förknippade med en helförsäkring.

ANNONS

Om du har en äldre bil kan kostnaden för en helförsäkring i en del fall vara högre än bilens faktiska marknadsvärde. I sådana fall erbjuder halvförsäkringen ett kostnadseffektivt skydd mot de vanligaste riskerna, såsom:

 • Stöld
 • Brand
 • Glasrutor

Dessutom, om bilen redan är skyddad genom vagnskadegaranti, vilket inte är ovanligt för nya bilar under de första åren, kan ägaren känna sig trygg med enbart halvförsäkringen. Detta eftersom garantin vanligen täcker skador på bilen som annars skulle ha behövt en helförsäkring för att täckas.

Det är dock du som bilägare som måste göra en individuell bedömning baserad på din bil, dess värde och din personliga ekonomi för att avgöra vilken försäkring som är det mest lämpliga valet.

När är en helförsäkring lämplig?

En helförsäkring är ofta det föredragna valet för ägare av nya bilar eller bilar med ett högre marknadsvärde. Den största fördelen med helförsäkringen ligger i det omfattande skyddet mot vagnskador, vilket innebär att försäkringen täcker kostnaden för reparationer eller ersättning av bilen, även om ägaren är ansvarig för skadan.

För nya bilar, som inte omfattas av en garanti, är detta skydd särskilt viktigt eftersom reparationskostnaderna kan vara betydande. Denna försäkring ger också trygghet för bilägaren, eftersom den minskar den ekonomiska börda som kan uppstå vid en olycka eller skadegörelse. Det gör att bilens värde kan bibehållas och säkerställer att man kan återställa fordonet till sitt ursprungliga skick utan stora ekonomiska förluster.

Sammanfattningsvis är helförsäkringen perfekt för de som värderar trygghet och vill skydda sin bil mot en mängd olika risker. Det gör den till ett oumbärligt val för nya eller dyrare fordon där potentialen för höga reparationskostnader och värdeförlust är stor.

ANNONS

ANNONS

Hel- eller halvförsäkring på 10 år gammal bil?

Det är en allmän rekommendation att du väljer helförsäkring på din bil under de 10 första åren, bortsett från de tre första åren då bilen vanligtvis redan täcks av vagnskadegarantin. Detta då bilens värde ofta motiverar en större försäkring under dessa år. Huruvida du ska fortsätta helförsäkra din bil efter 10 år beror mycket på dina preferenser och bilens värde i relations till försäkringskostnaden. 

Viktiga faktorer vid val av försäkring

När du väljer mellan halv- eller helförsäkring på din bil är det inte bara bilens värde som spelar roll. Flera andra faktorer bör också beaktas för att säkerställa att du får den försäkring som bäst matchar dina behov.

 • Bilens ålder: Äldre bilar är ofta billigare att försäkra med halvförsäkring, medan nyare bilar med högt värde kan dra nytta av den större omfattning som en helförsäkring ger.
 • Körsträcka: Hur mycket du använder din bil kan påverka vilken typ av försäkring som är mest lämplig. Bilar som används sällan har lägre risk för vissa typer av skador, vilket kan vara av betydelse för försäkringsvalet.
ANNONS
 • Förarens behov och vanor: Dina egna körvanor och behov är också viktiga att ta hänsyn till. Om du ofta kör i tät trafik eller på olycksdrabbade vägar kan en helförsäkring ge bästa sinnesro.

Genom att tänka igenom dessa faktorer noggrant kan du göra ett välgrundat val, för att få ett skydd som passar både din ekonomi och dina körförhållanden.

Så gör du för att jämföra bilförsäkringar

För att hitta den bästa försäkringen för dig och din bil behöver du jämföra de olika alternativen. Att jämföra bilförsäkringar blir enklare om du följer vår guide nedan.

 1. Samla information om din bil: Innan du börjar, se till att du har all relevant information om din bil, inklusive registreringsnummer, årsmodell och körsträcka.
 1. Fastställ ditt försäkringsbehov: Fundera över vilken typ av skydd du behöver. Är din bil ny men inte längre under vagnskadegaranti eller har den ett högt värde? Då kan en helförsäkring vara att föredra. För äldre bilar räcker kanske en halvförsäkring.
 1. Jämför priser och omfattning: Använd vårt jämförelseverktyg för att se olika försäkringsbolags erbjudanden. Titta inte bara på priset utan även vad försäkringen täcker och vilken självrisk som gäller.
 1. Läs kundrecensioner och betyg: Kundrecensioner kan ge viktig insikt i försäkringsbolagens kundservice och hantering av försäkringsärenden.
ANNONS
 1. Fundera över självrisken: En lägre självrisk innebär oftast en högre premie, men också lägre kostnader vid en skada. Välj en självrisknivå som du är bekväm med.
 1. Kontrollera eventuella rabatter: Vissa försäkringsbolag erbjuder rabatter baserade på körvanor, säkerhetsutrustning i bilen eller om du har flera försäkringar hos dem. Om du exempelvis har båtförsäkring hos samma bolag kan du få rabatt.
 1. Gör en slutgiltig jämförelse: När du har all information, jämför de olika alternativen sida vid sida genom att skriva in ditt registreringsnummer i verktyget ovan. Tänk på både kostnaden och skyddsnivån.

Möjliga tilläggsförsäkringar utöver halv- eller helförsäkring på bil

Oavsett vilken försäkringstyp du väljer kan det vara klokt att anpassa skyddet utifrån din egen situation. Många försäkringsbolag erbjuder olika tilläggsförsäkringar som kan ge dig ytterligare trygghet och skydd. Två vanliga exempel är assistansförsäkring och hyrbilstillägg.

 • Assistansförsäkringen utökar ditt skydd vid olyckor eller fel på bilen som kräver bärgning eller reparation på plats. Detta tillägg ingår ofta i mer omfattande bilförsäkringar men kan också tecknas separat eller som ett tillägg till din grundförsäkring. Det innebär att du kan få hjälp snabbt, oavsett var du befinner dig, för extra trygghet under dina resor.
 • Hyrbilstillägget är ytterligare en värdefull tilläggsförsäkring som ger dig tillgång till en hyrbil medan din egen bil är på reparation efter en skada som omfattas av din försäkring. Det gör att du kan fortsätta med ditt dagliga liv utan större avbrott. Ersättningen täcker normalt sett 75 procent av hyrkostnaden för en bil i samma storlek och standard som din egen, för en period på upp till 45–75 dagar, beroende på försäkringsbolag.
ANNONS

Förstå självrisk och ersättningsnivåer

Självrisk och ersättningsnivåer är två centrala begrepp i bilförsäkringar, som direkt påverkar både din kostnad och skyddsnivå. Självrisken är den del av skadekostnaden du själv måste betala vid en skada innan försäkringen träder in.

En högre självrisk leder ofta till en lägre premie, eftersom försäkringsbolaget då tar en lägre risk. Det är viktigt att välja en självrisknivå som balanserar mellan överkomlig kostnad vid skada och en rimlig årlig premie.

Ersättningsnivåer refererar till det maximala belopp som försäkringsbolaget kommer att betala ut i händelse av skada eller förlust. Detta belopp varierar beroende på försäkringstyp och specifika tillägg i avtalet. Högre ersättningsnivåer innebär ofta högre premier, men också bättre skydd vid omfattande skador eller totalförlust av fordonet.

Att förstå hur dessa två faktorer samverkar kan hjälpa dig att anpassa din försäkring efter din ekonomi och ditt behov av trygghet. Det är en balansakt mellan att minimera din risk och att hantera din budget.

Att tänka på vid försäkring för el- och importbilar

Elbilar och direktimporterade bilar ställer unika krav på bilförsäkringen, ofta på grund av deras speciella egenskaper och värde. För elbilar är det viktigt att försäkringen täcker specifika risker som skador på batteri och elektrisk utrustning, vilka kan vara kostsamma att reparera. Dessutom kan vissa försäkringsbolag erbjuda reducerad självrisk för miljövänliga bilar, vilket gör det än mer fördelaktigt att välja en omfattande försäkring.

När det gäller direktimporterade bilar är det inte alltid den omfattas av vagnskadeförsäkring, även om den är ny. Därtill kan det finnas en högre risk för komplikationer relaterade till tillgänglighet och kostnad för reservdelar. Se till att din försäkring täcker dessa aspekter, eventuellt genom tilläggsförsäkringar som specifikt möter dessa risker. Dessutom bör du vara medveten om att försäkringspremien kan vara högre för importbilar.

ANNONS

FAQ

Kan jag uppgradera från halvförsäkring till helförsäkring när som helst?  

Ja, de flesta försäkringsbolag tillåter dig att uppgradera din försäkring. Det kan vara klokt om bilens värde eller dina omständigheter förändras.

Är det billigare att försäkra en begagnad bil?  

Det beror på bilens värde och ålder. Begagnade bilar är ofta billigare att försäkra än nya bilar, men värdet och risken för skador spelar också in.

Täcker halvförsäkringen skador orsakade av naturkatastrofer?  

Ja, halvförsäkring täcker ofta skador orsakade av exempelvis översvämning eller storm.

Hur påverkas min försäkringspremie om jag får en parkeringsskada?  

ANNONS

Det beror på ditt försäkringsavtal och din självrisk. För vissa försäkringar påverkas inte din premie om någon annan orsakat en parkeringsskada på din bil, medan andra kan höja den efter en skadeanmälan.

Kan jag få rabatt på min försäkringspremie?  

Ja, många försäkringsbolag erbjuder rabatter för säkra förare, om du har flera försäkringar hos dem eller för bilar som har säkerhetsfunktioner.

Täcker helförsäkringen alltid lånad utrustning i bilen?  

Det varierar mellan olika försäkringsbolag och avtal. Kontrollera ditt avtal gällande om personlig egendom och utrustning täcks.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Rosanna Smeds
Rosanna Smeds

Skribent och researcher

Rosanna Smeds
Rosanna Smeds

Skribent och researcher

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS