Dagens PS

Vanliga misstag vid byggprojekt

Vanliga misstag vid byggprojekt
Slipp för dyra byggprojekt genom att undvika vanliga misstag som BRF-styrelser gör. (Foto: TT)
Rosanna Smeds
Rosanna Smeds
Uppdaterad: 16 apr. 2024Publicerad: 16 apr. 2024

Stora byggprojekt i en bostadsrättsförening kan vara ett nödvändigt ont för att förbättra huset eller ett projekt där outnyttjade ytor blir nya bostäder. Genom att undvika vanliga misstag slipper byggprojekt bli onödigt dyra och dra ut på tiden.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Här är de vanligaste misstagen bostadsrättsföreningars styrelser gör i samband med upphandling och genomförande av byggprojekt, enligt Bostadsjuristerna.

1. Underskattar projektets omfattning
Ett av de allra största misstagen styrelser gör är att underskatta hur mycket tid och energi ett projekt kräver. Det här misstaget leder till ett eller flera av de övriga misstagen. Börja i god tid för att få kontroll över projektet.

2. Fattar inte beslut i rätt ordning
Beslut måste fattas i föreningen innan ett byggprojekt kan starta och det är viktigt att det görs i rätt ordning. När det gäller väsentliga förändringar av fastigheten måste beslut fattas på en föreningsstämma enligt reglerna i bostadsrättslagen.

3. Har inte koll på myndighetskrav
Det är vanligt att styrelser inte har koll på vilka myndighetskrav som gäller och missar att skaffa rätt lov och tillstånd. Det är alltid fastighetsägarens ansvar att tillstånd finns.

Billiga offerter kan bli dyrare

4. Upprättar bristfälligt förfrågningsunderlag
Det första steget i en upphandling är att upprätta ett förfrågningsunderlag. Ett dokument där föreningen specificerar vad de vill ha pris på. Annars uppstår problem när offerter ska jämföras med varandra, då de kan visa sig innehålla olika saker. Ett ordentligt utfört förfrågningsunderlag löser detta problem.

5. Låter enskildheter som pris avgöra val av offerter
Med ett bristfälligt underlag får föreningen även in olika offerter. Den offert som verkade billigast kan bli dyrare i slutändan på grund av olika tilläggsarbeten. Det högsta fasta priset behöver inte alltid vara det som blir dyrast. Ta in tillräckligt många offerter och ta referenser.

 6. Missar att teckna bra avtal
Det är lika viktigt att upprätta ett bra avtal som att hitta rätt entreprenör. Ett bra avtal kan vara ännu viktigare om man, trots bra checklistor vid upphandlingen, valt en byggfirma som inte visar sig vara bra. Det förekommer att styrelsen tror att förfrågningsunderlaget och offerten räcker och missar att teckna avtal.

ANNONS

7. Glömmer att ha en plan för att hantera klagomål
Det kan uppstå konflikter med grannfastigheten eller medlemmar som röstade mot beslutet. Styrelser glömmer många gånger bort det ansvar föreningen har mot medlemmar, hyresgäster och grannar. Det är därför bra att tidigt ha en plan för att hantera eventuella klagomål och problem.

ANNONS

Senaste nytt

Betala aldrig innan slutbesiktning 

8. Gör ingen förbesiktning
Det är många föreningar som inte är medvetna om möjligheten att göra en förbesiktning. Bostadsrättsföreningens bristande kompetens i byggfrågor leder nästan alltid till att föreningen hamnar i svagare position i förhållande till entreprenören. En förbesiktning är bra om det råder delade meningar eller om ett problem uppstår.

9. Gör ingen slutbesiktning
Det ska göras en slutbesiktning när byggprojektet är färdigt. Många tror att entreprenören har hand om slutbesiktningen eller nöjer sig med en genomgång tillsammans med byggaren. Det kan fungera vid installation av nya lås exempelvis med vid stora dyra projekt som vindsbygge eller fönsterentreprenad ska en opartisk besiktningsman besiktiga.

10. Betalar innan slutbesiktning
Ett allvarligt misstag är att betala projektet innan slutbesiktningen. Att hålla på en betalning är ett effektivt förhandlingsverktyg. Även om föreningen så småningom skulle få rätt till återbetalning är det onödigt att ligga ute med bostadsrättsföreningens medel under en längre tid. Om ni har avtalat om en delbetalning, se till att det som ska göras innan den betalningen faktiskt är utfört.

Läs hela artikeln här.

Läs mer: Omvandla lokal till bostad – en lönsam möjlighet

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Rosanna Smeds
Rosanna Smeds

Skribent och researcher

Rosanna Smeds
Rosanna Smeds

Skribent och researcher

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS