Dagens PS

Föräldrareformen som slog fel

Snabbhetspremie till föräldrar slog fel, enligt ny studie
Föräldraledig på utflykt. En skön bild – men när föräldraförsäkringen fick en snabbhetspremie blev konsekvenserna andra än de man önskat. (Foto: Izabelle Nordfjell/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 24 apr. 2024Publicerad: 24 apr. 2024

När den svenska föräldraförsäkringen fick en snabbhetspremie gav den resultat direkt – men inte det resultat politikerna räknat med.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Under 1980-talet infördes en ”snabbhetspremie” i den svenska föräldraförsäkringen.

Tanken bakom den var att man skulle minska risken för lägre ersättning för de föräldrar som fick barn tätt efter varandra.

Reformen innebar i korthet att ersättningen i föräldraförsäkringen för de föräldrar som fått barn som fött med mindre än 24 månaders mellanrum, beräknades efter den inkomst föräldrarna hade innan det första av barnen föddes.

Oväntat resultat

Annars hade ersättningen för de flesta blivit markant lägre, eftersom den senaste inkomsten i hög grad byggt på vad man fått i föräldrapenning för barn 1, istället för vad man tjänade innan man blev förälder.

Det var tanken.

Resultatet blev dock ett annat, konstaterar nu Stockholms universitet efter en ny studie.

Istället för att leda till något positivt fick reformen negativa hälsokonsekvenser.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Stor ökning

Utan att det var intentionen uppmuntrades föräldrar till att skaffa ytterligare ett barn inom 24-månadersperioden, för att kunna vara hemma med barn 2 på en bättre ekonomisk nivå, konstaterar forskarna.

Resultatet blev att andelen för tidigt födda barn ökade med 26 procent.

”Det här är övertygande resultat med tanke på att när man ökade antalet månader till 30 minskade antalet för tidigt födda barn med 11 procent under de följande åren. De här ändringarna gäller än i dag”, säger Enrico Debiasi, forskare inom folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet, i ett pressmeddelande.

Sköt upp barnafödandet

Reformen uppmuntrade även kvinnor att skjuta upp barnafödandet för att skydda sin inkomst, menar forskarna. Detta då fler väntade med barn tills de nått en bättre inkomstnivå.

”Det ledde till en högre andel kvinnor som fick flera barn i hög ålder, vilket också är en riskfaktor när det gäller ett flertal negativa reproduktiva hälsoproblem”, säger forskaren Helena Honkaniemi vid Stockholms universitet.

”Förutsåg inte”

ANNONS

Forskarna menar att studien visar de konsekvenser som kan uppstå när man inte tar hänsyn till hälsoaspekter i samband med familjepolitiken.

”Reformen gjordes med goda ambitioner och erbjöd viktiga fördelar men man förutsåg inte att föräldrar skulle förkorta tiden mellan två barnafödslar, vilket är förknippat med negativa hälsokonsekvenser för både modern och barnet”, säger Sol Juárez, docent vid Stockholms universitet.

Läs mer:

“En bra pappa tar åtminstone lite ledigt”. Dagens PS

Så får småbarnsföräldrar bättre pension. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS