Dagens PS

Byta bilförsäkring: Hitta en billig försäkring att byta till

Byta bilförsäkring
Att ha rätt bilförsäkring är något som är viktigt för både din ekonomi och din trygghet på vägarna.
Rosanna Smeds
Rosanna Smeds
Uppdaterad: 26 apr. 2024Publicerad: 26 apr. 2024

Att byta bilförsäkring kan inte bara göra att du får ett mer omfattande skydd, det kan också leda till betydande besparingar. Här går vi igenom allt om hur du byter bilförsäkring, från vad du ska tänka på när du jämför olika alternativ till hur bytet går till i praktiken.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

ANNONS

Att ha rätt bilförsäkring är något som är viktigt för både din ekonomi och din trygghet på vägarna. Med en ständigt föränderlig marknad finns det ofta möjlighet att byta bilförsäkring för att dra nytta av bättre villkor eller lägre priser. Att göra ett nytt val och byta kan resultera i betydande besparingar och förbättrad omfattning.

När kan man byta bilförsäkring?

Det går att byta försäkring vid olika tidpunkter, beroende på försäkringsbolagets regler och din nuvarande försäkrings bindningstid. Generellt sett kan du byta bilförsäkring under bindningstid, men det är vanligast att göra det i samband med förfallodagen för att undvika eventuella extra kostnader för uppsägning.

Så kan du byta bilförsäkring innan förfallodag

Om du vill byta bilförsäkring innan förfallodag är det viktigt att du först kontrollerar vilka villkor som gäller för uppsägning. Många försäkringsbolag tillåter uppsägning när som helst, men det kan innebära att du behöver betala en avgift eller att uppsägningen träder i kraft först vid nästa förfallodag.

ANNONS

När du ska genomföra bytet innan din nuvarandeförsäkring löpt ut, är det bäst att initiera det några veckor innan din nuvarande försäkrings förfallodag, för att undvika onödiga kostnader och gap mellan försäkringarna. Det ger dig tillräckligt med tid att jämföra alternativ, ansöka om den nya försäkringen och få allt på plats innan din gamla försäkring löper ut.

Kom ihåg att även om du kan byta försäkring när som helst så är det viktigt att inte avbryta din nuvarande försäkring innan den nya försäkringen är bekräftad och aktiv, för att du ska undvika att vara oförsäkrad.

ANNONS

Senaste nytt

Guide: Så byter du bilförsäkring

Att byta bilförsäkring kan verka som en knepig och omfattande process, men det behöver det inte bara. Genom att följa stegen nedan blir ditt byte enkelt och smidigt. 

 1. Utvärdera din nuvarande försäkring: Börja med att granska villkoren för din nuvarande bilförsäkring. Se över din årspremie, självrisk och vad försäkringen täcker. Det hjälper dig att förstå vad du bör söka efter i en ny försäkring.
 1. Jämför erbjudanden: Använd det jämförelseverktyg som finns överst i denna artikel, för att se vad olika försäkringsbolag erbjuder. Titta på premiekostnader, omfattning och kundrecensioner för att hitta alternativ som passar dina behov.
 1. Begär offerter: När du har identifierat några möjliga alternativ, begär offerter baserat på dina biluppgifter och ditt försäkringsbehov. Det ger dig en mer exakt bild av vad din nya premie kan bli.
ANNONS
 1. Säg upp din gamla försäkring: Innan du binder dig till en ny försäkring, säg upp din nuvarande försäkring med beaktande av eventuella uppsägningstider och villkor. Se bara till att det inte uppkommer något glapp mellan den gamla och den nya försäkringen.
 1. Teckna den nya försäkringen: När du har valt ett nytt försäkringsbolag, fyll i ansökan och teckna din nya försäkring. Dubbelkolla startdatumet för den nya försäkringen så att det sammanfaller med upphörandet av din gamla försäkring.
 1. Bekräfta övergången: Se till att du får en bekräftelse från både ditt gamla och nya försäkringsbolag om att övergången är genomförd. Spara all dokumentation som bevis på din nya försäkring.
 2. Se över din försäkring regelbundet: Dina försäkringsbehov kan förändras över tid. Se över din försäkring årligen för att säkerställa att den fortfarande uppfyller dina behov och för att kontrollera om det finns möjlighet att spara pengar genom att byta igen.

ANNONS

Hur man jämför bilförsäkringar effektivt

Att ta dig tid att jämföra bilförsäkringar är en viktig del av att hitta den som bäst passar dina behov. Här är några nyckelaspekter att titta på när du jämför olika försäkringar:

 • Premier: Detta är den kostnad du betalar för din försäkring. Jämför månads- eller årspremierna mellan olika försäkringsbolag för att se vem som erbjuder det bästa priset för den omfattning du behöver.
ANNONS
 • Självrisk: Detta är det belopp du måste betala ur egen ficka innan försäkringsbolaget täcker resten av kostnaden vid en skada. Lägre självrisk innebär vanligen högre premie och vice versa. Välj det som passar din ekonomi och dina körvanor bäst.
 • Omfattning: Detaljerna i vad försäkringen täcker är avgörande. Se till att jämföra vilka typer av skador och situationer som täcks av försäkringen.
 • Personskador: Det är viktigt att förstå hur väl försäkringen skyddar dig och andra passagerare vid personskador. Jämför vilka medicinska kostnader och rehabiliteringstjänster som täcks.
 • Skador på bilen: Se över hur försäkringen täcker skador på din egen bil, oavsett om det är en kollision med ett annat fordon eller skadegörelse. Vissa försäkringar erbjuder omfattande skydd som inkluderar både trafikskador och skador orsakade av till exempel naturkatastrofer.
 • Tilläggstjänster: Vissa försäkringsbolag erbjuder extratjänster, som vägassistans eller ersättning för hyrbil. Dessa kan vara värdefulla beroende på dina behov.
 • Bonusprogram: Undersök om försäkringsbolaget erbjuder någon form av bonusprogram för skadefria år, vilket kan minska din premie över tid.
 • Kundservice och support: Titta på försäkringsbolagets rykte när det gäller kundservice och hur snabbt och effektivt de hanterar skadeärenden. En snabb och stödjande respons i händelse av en olycka kan vara avgörande.
 • Märkesspecifika försäkringar: Det finns de försäkringar särskilt utformade för specifika märken. Här kan du exempelvis läsa mer om försäkringar för Volvo

Undvik dessa misstag när du byter bilförsäkring

När du ska byta bilförsäkring är det lätt att falla för misstag som kan kosta dig både tid och pengar. Här är exempel på några vanliga misstag att undvika:

ANNONS
 • Att inte jämföra noggrant: Många gör misstaget att inte jämföra tillräckligt många alternativ eller att bara fokusera på priset. Titta på hela försäkringspaketet inklusive omfattning och självrisker.
 • Att förbise detaljer i försäkringens omfattning: Det kan vara frestande att välja den billigaste försäkringen, men det är viktigt att kontrollera att den erbjuder den omfattning du verkligen behöver. Missa inte det finstilta som kan avslöja viktiga detaljer om vad som är inkluderat eller uteslutet.
 • Att inte uppdatera försäkringsuppgifter: När du byter försäkring, glöm inte att uppdatera dina uppgifter, såsom adressändring eller ändrade körvanor, eftersom det kan påverka din premie.
 • Att avbryta den gamla försäkringen för tidigt: Se till att den nya försäkringen är helt på plats innan du avbryter den gamla. Att göra det för tidigt kan lämna dig utan skydd.

Är det läge att byta till en annan typ av bilförsäkring?

Innan du byter försäkring kan det vara en bra idé att tänka igenom ifall din situation har ändrats så att en annan typ av försäkring skulle vara mera lämplig. Det kan till exempel handla om att du bytt bil eller fått nya körvanor. Till din hjälp går vi igenom de olika försäkringstyper som finns för personbilar i privat bruk.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är grundläggande och ett lagkrav för alla fordon som används i trafik eller står parkerade på allmän plats. Denna försäkring täcker skador som bilföraren orsakar på andra personer och deras egendom. Den täcker även vissa personskador som föraren eller passagerarna i det försäkrade fordonet kan drabbas av. 

ANNONS

Däremot täcker den inte skador på det egna fordonet eller stöld av bilen. Att köra utan trafikförsäkring är olagligt och kan medföra sanktioner som böter eller indraget körkort.

Halvförsäkring

En halvförsäkring för bil inkluderar allt som trafikförsäkringen ger, plus att den ger skydd mot vissa skador på det egna fordonet. Det kan handla om skydd mot brand, stöld, glasrutor (exempelvis stenskott) och vissa former av naturkatastrofer. 

En halvförsäkring kan vara ett bra val för dig som har en äldre bil där kostnaden för en helförsäkring inte anses motiverad i förhållande till bilens värde. Det ger ett medelhögt skydd som täcker fler händelser än den grundläggande trafikförsäkringen.

Helförsäkring

En helförsäkring för bil är den mest omfattande försäkringstypen. Den inkluderar allt som trafik- och halvförsäkringen täcker, men lägger även till kollisionsskador (skador från trafikolyckor), vandalism och felaktig tankning. Dessutom kan helförsäkringen innefatta ersättning vid maskinskada, beroende på bilens ålder och körsträcka. 

Helförsäkringen rekommenderas ofta för nya eller dyrare bilar, där risken för höga kostnader vid en eventuell skada är större. Den ger ett omfattande skydd och kan bidra till större sinnesro för bilägaren.

Varje bilägares situation är unik och valet av bilförsäkring bör baseras på faktorer som bilens ålder, värde och hur bilen används. Det är viktigt att du noggrant jämför vad olika försäkringsbolag erbjuder och läser igenom försäkringsvillkoren för att hitta den försäkring som bäst matchar dina behov och förväntningar.

ANNONS

Ska du försäkra din företagsbil? Via länken kan du läsa om vad du behöver tänka på när du ska teckna en företagsbilförsäkring.

FAQ – Vanliga frågor och svar

Kan man byta bilförsäkring när som helst?

Ja, du kan byta bilförsäkring när som helst, men kontrollera eventuella uppsägningstider och bindningstider i ditt nuvarande avtal.

Kan jag byta bilförsäkring om jag har ett pågående skadeärende?

Ja, du kan byta försäkring även om du har ett pågående skadeärende, men det pågående ärendet kommer att hanteras av ditt nuvarande försäkringsbolag tills dess att det är avslutat.

Påverkar bytet av bilförsäkring min bonus för skadefri körning?

Din skadefria bonus överförs vanligtvis inte direkt mellan försäkringsbolag, men det nya försäkringsbolaget kan ta hänsyn till din tidigare skadefria historik när de beräknar din premie.

ANNONS

Hur snabbt kan jag byta bilförsäkring?

Bytet kan genomföras mycket snabbt, ibland inom samma dag, förutsatt att du har all nödvändig information tillgänglig och det nya försäkringsbolaget kan behandla din ansökan omgående.

Kan jag ångra mitt försäkringsbyte?

I Sverige har du vanligtvis en ångerrätt som låter dig ångra köpet av en försäkring inom 14 dagar från det att avtalet ingicks, utan att behöva ange någon särskild anledning.

Påverkar var jag bor min bilförsäkringspremie?

Ditt postnummer kan påverka din premie eftersom försäkringsbolagen använder geografiska data för att bedöma risknivån baserad på statistik om stölder, olyckor och andra faktorer i ditt område.

Är det någon fördel att ha bilförsäkring hos samma bolag som hemförsäkringen?

Ja, många försäkringsbolag erbjuder rabatter om du tecknar flera försäkringar hos dem, såsom en kombinationsrabatt för bil- och hemförsäkring.

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Rosanna Smeds
Rosanna Smeds

Skribent och researcher

Rosanna Smeds
Rosanna Smeds

Skribent och researcher

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS