Visst finns det pengar att spara om man sänker värmen med några grader. Om man väger detta mot risken att få rören sönderfrusna med ett stort vattenläckage som följd är det kanske värt att fundera en gång extra innan man sänker temperaturen.

Tipset är faktiskt att låta värmen vara på.

”Det brukar tyvärr bara handla om att man i slutändan sparar drygt hundra kronor i veckan när man sänker värmen från 20 grader till 8 grader. Det är den fasta kostnaden som är den största elkostnaden. Och den dryga hundralappen man sparar ska ställas mot risken att huset får stora vattenskador när rören fryser sönder”, säger Peter Bratt, skadeexpert på Länsförsäkringar.

Om rören går läck sprutar det i genomsnitt ut cirka 750 liter vatten i timmen vilket betyder att drygt 18 000 liter vatten sprider sig i huset på ett dygn. Det motsvarar en halv villapool.

Vissa hus har större risk att drabbas än andra och det är relativt enkelt att ta reda på.

”Man bör vara vaksam om man bor i en villa där rören ligger oskyddade på eller om rören ligger i en yttervägg med bristfällig isolering. För låg temperatur i kombination med att man inte spolar och använder vattnet när man reser bort ökar risken väsentligt för att rören fryser sönder”, säger Peter Bratt.

Vanliga orsaker till frysskador:

  • Ett allt större intresse för långresor under vintern.
  • Bostadsbristen i många delar av Sverige bidrar till att vi bygger om gamla sommarstugor till permanentboende. Här ligger ofta gamla rörledningar oskyddade för stark kyla och vind.
  • Många vattenledningar är felaktigt placerade i oisolerade utrymmen, exempelvis i krypgrunder eller vindar efter ombyggnationer. Men även nybyggnationer kan ha inbyggda fel.

Så förebygger du frysskador:

ANNONS
ANNONS
  • I träbjälklag, ytterväggar eller vindsbjälklag ska rören ligga på den sida av isoleringen som är mot bostaden ”den varma sidan”.  Om du kan se vattenledningarna och är osäker på om de kan bli utsatta för kyla, bör du kontakta en VVS installatör.
  • När man är ute och reser mer än 2-3 dagar ska man stänga av vattnet och ordna med tillsyn. Det är extra viktigt vid risk för köldknäppar.
  • Se till att temperaturen aldrig understiger 15 grader i utrymmen där det finns vattenledningar. Ett sådant ställe är garaget.
  • Det enklaste sättet minimera energiförlusterna är att tilläggsisolera samt täta dörrar och fönster vid ombyggnad. Även små åtgärder som att dra för gardiner och persienner hjälper till att hålla kvar värmen i huset.

(Källa: Länsförsäkringar)

HÅLL DIG À JOUR MED VÅRA GRATIS NYHETSBREV. DAGENS PS TJÄNST GER DIG DET BÄSTA FRÅN SVENSKA OCH INTERNATIONELLA MEDIER – ALLT SAMLAT PÅ ETT STÄLLE. KLICKA HÄR!