Justeringarna i räntebanan, som när de gjordes fick effekter på ränte- och valutamarknaden, gjordes motvilligt av majoriteten, enligt Elisabet Kopelman, ekonom på SEB.

ANNONS

”Majoriteten kan inte helt släppa inflationsutsikterna, även om det är uppenbart att det de ser som det stora problemet är utlåningen till hushållen”, säger Kopelman.

Kronan stärktes efter det att protokollet publicerats, medan marknadsräntorna efter ett kort lyft sjönk tillbaka på oförändrad nivå.

Elisabet Kopelman bedömer att nya åtgärder som begränsar utlåningen till hushållen, som ytterligare höjningar av riskvikter för bolån eller amorteringskrav, bäddar för räntesänkningar. Men det är osäkert hur snabbt sådana åtgärder kan komma till stånd.

Höjda riskvikter innebär att bankerna per utlånad krona måste ha mer kapital som säkerhet.

SEB räknar ändå med att Riksbanken sänker reporäntan med 0,25 procentenheter till 0,75 procent i juli, mot bakgrund av behovet av ytterligare sänkningar av utsikterna för tillväxt och inflation i ett läge där utvecklingen i omvärlden försvagats sedan mötet i april.

ANNONS
ANNONS

Riksbanken själv har i sin prognos sagt att räntan ska lämnas oförändrad till andra halvåret 2014, för att därefter successivt höjas.