Nära sex av tio svenskar har som mål att få 71 procent av sin lön i pension, men endast 17 procent tror att de får det, visar ny undersökning.

ANNONS

I en ny rapport som Novus gjort på uppdrag av Söderberg och Partners, ”Pensionssprickan”, framgår det att 59 procent av svenskarna – nära sex av tio – har som mål att få 71 procent av lönen i pension, men endast blygsamma 17 procent tror att de lyckas få det.

Bryts svarsgrupperna ner i ytterligare nivåer visar det sig att nästan en tredjedel av svenskarna (28 procent) har som mål att få 81 procent eller mer av sin lön i pension.

Men där räknar endast 3 procent med att få det.

Sprickan ”alarmerande stor”

Bilden är att sprickan mellan mål och förväntningar på pensionen är stor, konstaterar Söderberg & Partners och konstaterar att sprickan ”i vissa fall är alarmerande stor”.

”Det är verkligen oroväckande att sprickan mellan svenskarnas mål och förväntningar på pensionen är så pass stor. Det vilar ett stort eget ansvar på individer idag att själva ta hand om sitt pensionssparande, och i ett system som bygger på individuellt ansvar för pensionen måste det finnas en tro hos kollektivet på att deras engagemang och deras ansträngningar faktiskt kan hjälpa dem nå sina mål. Utan det riskerar en viktig nyckelkomponent i systemet att sättas ur spel”, säger Rasmus Löwenmo Buckhöj, informationschef på Söderberg & Partners, i ett pressmeddelande.

Drygt fyra av tio förväntar sig att de kommer att få mindre än 60 procent av lönen när de går i pension.

Med rapporten hoppas bolaget kasta ljus över vad som krävs av både samhället och individen för att lösa pensionsutmaningen.

Här kan du ladda ner rapporten i sin helhet.

Läs mer: Analyschef: ”Pensionen blir lägre och lägre” [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS

Läs även: Jobba och ta ut pension – och slipp skattesmäll [Dagens PS]

Läs också: Forskare sågar höjd pension till alla [Dagens PS]

Läs vidare: Sparade pensioner ryker – svenska banker sågas [Dagens PS]