En majoritet av svenskarna tror att priserna på både villor och bostadsrätter kommer att stiga det närmaste året. Bara knappt var tionde tror att priserna i stället sjunker.

ANNONS

Priserna på villor kommer att vara högre om ett år, tror 54 procent av befolkningen enligt Skops undersökning om hushållens förväntningar. Det är en ökning med fyra procentenheter sedan mätningen för en månad sedan.

Nästan lika många, 50 procent, tror att bostadsrättspriserna kommer att stiga det närmaste året. Endast åtta procent tror att bostadspriserna kommer att falla.

Prisförväntningarna på bostadsmarknaden har därmed återhämtat sig sedan i början av året, enligt Skop:s analytiker Örjan Hultåker.

Undantaget är Stockholmsregionen där prisförväntningarna på framför allt bostadsrätter minskat. 52 procent tror visserligen att priserna kommer att vara högre om ett år men jämfört med i början av året är det en minskning med 14 procentenheter.

Enligt Skop finns det tecken på att marknadsförväntningarna nådde sin topp redan vid årsskiftet och att vi nu står inför period av svagare förväntningar.

ANNONS
ANNONS

Finansinspektionen funderar på att införa ett lånetak för villor och bostadsrätter som ska begränsa hur stor andel av marknadsvärdet som får belånas. Besked kommer nu på onsdag den 5 maj.