Analytiker hade, enligt Reuters, i genomsnitt räknat med en rörelsevinst på 4 049 miljoner kronor.

ANNONS

Räntenettot steg till 4 261 miljoner kronor, från 3 542 miljoner kronor. Provisionsnettot ökade till 3 503 miljoner kronor, från 3 194 miljoner kronor.

Totalt uppgick intäkterna till 9 672 miljoner kronor, jämfört med 8 735 miljoner kronor motsvarande period året före.

Kostnaderna steg till 5 841 miljoner kronor, från 5 631 miljoner kronor.

Utlåningen till allmänheten ökade med 39 miljarder kronor under första kvartalet, skriver SEB.

ANNONS
ANNONS

Under kvartalet återfördes 537 miljoner kronor netto av kreditförlusterna och problemlånen minskade med 5,2 miljarder kronor, eller 19 procent, jämfört med första kvartalet i fjol.