Ekobrottsmyndigheten (EBM) hade strax före jul öppnat 221 nya ärenden om så kallat marknadsmissbruk. Det kan jämföras med 231 ärenden under helåret 2009.

ANNONS

Men bara en handfull åtal har väckts – och inte ett enda av dessa avser olaglig insiderhandel. En av huvudorsakerna är helt enkelt att merparten av anmälningarna avskrivs.

Att många misstankar avskrivs beror enligt Barbro Wahlqvist, chefsåklagare på nationella ekobrottskammaren i Stockholm, på att börser och värdepappersbolag är skyldiga att rapportera misstänkta brott redan på mycket vaga grunder.

”Det blir ju så i och med att misstankegraden är låg vad gäller rapporteringsskyldigheten i lagen. Vi utreder alla och ser vad som har hänt. Och många gånger ser vi att brott inte föreligger, eller att det inte går att styrka brott”, säger hon.

ANNONS
ANNONS