I en debattartikel på Dagens Industri skriver Peter Norman (M) att regeringen vill införa en ny sparform för privatpersoner, investeringssparkontot, där spararen slipper redovisa varje fond- eller aktieaffär.

ANNONS

I stället för att beskatta varje enskild försäljning ska tillgångarna på investeringssparkontot beskattas utifrån en förväntad långsiktig total avkastning, baserad på statslåneräntan. Förslaget innebär enligt Norman ”mindre deklarationskrångel” och ger ”svenska fonder bättre möjligheter att konkurrera med utländska fonder och gör det skattemässigt likvärdigt för fondsparare att investera i svenska och utländska fonder”.

Ägare av fondandelar ska beskattas för en schablonintäkt som beräknas genom att värdet på fondandelarna vid årets ingång multipliceras med 0,4 procent. Schablonbeskattningen av delägare ersätter den nuvarande beskattningen av investeringsfonder och innebär enligt finansdepartementet ingen skattehöjning totalt sett.

Dagens Industris privatekonomiske expert Hans Bolander tror att kapitalförsäkringen – ”de aktiva spararnas bästa vän”, som han kallar det – kommer att överleva, trots tuffare regler. Han spår dessutom sänkta avgifter.

”Trögheten är den ena faktorn som gör att kapitalförsäkringen överlever. Det är krångligt och tar tid att flytta sina aktier och fonder”, skriver Bolander på di.se.

Kapitalförsäkringen har också en annan fördel som gör att den kommer att överleva, menar Bolander.

”Genom att skriva in särskilda villkor i försäkringen kan man exempelvis säga att pengarna i kapitalförsäkringen ska gå direkt till barnbarnen eller sin sambo. Kapitalet ingår då inte i dödsboet”, skriver han i sin kommentar.

ANNONS
ANNONS

Peter Norman presenterar förslaget i sin helhet vid en presskonferens på torsdagen.

Förslaget har nu skickats ut på remiss.