Ett glas vin om dagen kan ha en positiv inverkan på minnet. Det visar en studie kring alkohol och demens, skriver Wine Spectator.

ANNONS

Att vin i måttlig mängd kan lindra symtom eller rent av bromsa folksjukdomar är egentligen inget nytt.

Det kan däremot korrelationen mellan vin och andra drycker vara, vilket visade sig när forskare vid universitet i Giessen och i Leipzig nyligen tittade närmare på förhållandet mellan kaffe, te och vin och deras förmåga att lindra demens.

Det framgick då att te och vin hade en lindrande effekt på sjukdomen.

Vindrickare mindre drabbade

I studien som publicerades i Brain Sciences och omfattade biodata från 350 000 britter i åldrarna 38-73 fick deltagarna besvara ett frågeformulär om sina kost- och dryckesvanor, där vinkonsumtionen grupperades i de fyra kategorierna ingen, lätt, måttlig eller omfattande.

På samma sätt kategoriserades konsumtionen av kaffe och te, där mer än fem koppar av den varma drycken var att betrakta som en omfattande konsumtion.

ANNONS
ANNONS

Resultaten visade bland annat att de vindrickare som konsumerade måttliga mängder löpte en 19 procent lägre risk att drabbas av demens än de som inte drack alls. Ett samband som visade sig vara signifikant bland de manliga testpersonerna, men inte hos de kvinnliga.

”Vi blev verkligen förvånade över att de positiva effekterna av vinkonsumtion var [statistiskt signifikanta] hos män och alla deltagare men inte hos kvinnor”, säger Dr Sylva Mareike Schaefer som ansvarat för studien till Wine Spectator.

Gemensamma nämnare

Hon berättar att liknande fynd även gjorts av en annan grupp forskare och kan förklaras med att kvinnor är mer såbara än mer för de skaldliga effekterna av alkohol. De är även mer mottagliga för demens som ett resultat av en förväntat högre livslängd.

Vidare kunde studien inte påvisa några skillnader i risknivåer för demens bland kaffekonsumenterna, medan te uppvisade liknande hälsoeffekter som vin. De testpersoner som drack upp till sex koppar löpte enligt studien 31 lägre risk för demens.

Så vad har te och vin gemensamt? Svaret är flavonoider, en typ av polyfenoliska föreningar som normalt återfinns i växtbaserade livsmedel.

Som alltid när man forskar på data som rapporterats in av testpersonerna själva finns det utrymme för mätfel. Med det sagt bygger biobanken enligt Dr Schaefer på friska personer som frivilligt deltar och generellt anses vara hälsomedvetna.

ANNONS
ANNONS

Med det sagt är demens en sjukdom som ökar mer för varje år, varför det ändå finns ett värde i att belysa kostmetoder som lindrar symtomen, säger Dr Schaefer till Wine Spectator. 

Läs även: Ny studie: Rött vin kan reducera fett Dagens PS

Läs även: Ny studie: Vin kan förebygga diabetes [Dagens PS