Rött vin kan reducera nivåerna av dåligt fett och vitt vin öka bentätheten. Det visar en ny studie utförd vid vid Iowa State University, som jämfört konsumtionen av olika alkoholer och deras effekter, skriver Wine Spectator.

ANNONS

Spelar det någon roll vad du dricker när det kommer till alkohol och hälsa? Svaret är ja, enligt en ny studie utförd vid Iowa State University i USA, som funnit ett samband mellan måttlig konsumtion av rött vin och minskade nivåer av så kallat visceralt fett, till exempel bukfett, som som byggs upp med åldern och ökar risken för hjärtsjukdomar och stroke.

Man fann även ökade nivåer av dåligt fett hos de testpersoner som drack öl eller sprit. Konsumtion av vitt vin hade i sin tur ingen effekt på fett men däremot en positiv inverkan på bentäthet.

Analys av dryckesklasser

Under ledning av Brittany Larsen, en Ph.D. kandidat i neurovetenskap vid Iowa State University och Dr. Auriel Willette, analyserade forskningsteamet  livsstils- och kroppssammansättningsdata från 1 869 deltagare i U.K. Biobank Study, en biomedicinsk databas uppbyggd på detaljerad hälsoinformation från över 500 000 invånare i Storbritannien.

Till skillnad från liknande studier om alkohol och hälsoeffekter som ofta lägger fokus på mängden alkohol som konsumeras, analyserade denna effekterna av de fyra dryckesklasserna öl och cider, vitt och mousserande vin, rött vin och sprit. Detta för att bäst bedöma hur alkohol kan påverka kroppssammansättningen.

Två hypoteser

I dag finns det två konkurrerande hypoteser om hur alkohol påverkar en människas kroppssammansättning. Enligt vissa studier har alkohol visat sig främja fettretention genom att minska lipidoxidation. Det betyder att alkohol inte bara utgör en källa till extra kalorier, utan även bromsar fettbränningen.

En annan hypotes är att alkohol hämmar kaloriupptaget och ökar energiförbrukningen om det konsumeras samtidigt med måltider och därmed främja viktminskning.

Enligt forskningsteamet i Iowa States hypotes är det alltså typen av alkohol som konsumeras som kan klargöra alkoholens risker och fördelar. Motsägelsefulla eller ej.

ANNONS
ANNONS

Rött vin motverkar fettlagring

Det man enligt Larsen kommit fram till är att vin tycks hjälpa till att dämpa aptiten, medan öl- och spritkonsumtion korrelerats med högre midja-till-höft-förhållande. Omvänt har vin i stort sett visat noll eller omvänd association med midja-till-höft-förhållande, skriver Wine Spectator.

Både Larsen och Willette menar att det sannolikt är vinets polyfenoler som ger hälsofördelar. Resveratrol, en välkänd polyfenol som finns i rött vin, kan minska inflammation och motverka fettlagring.

När det gäller vitt vin ska en mindre känd polyfenol, så kallad protokatechuic syra, bidra till förbättrad bentäthet. Att rött vin inte har samma effekter ska enligt studien bero på att vitt vin består av närmare dubbelt så mycket av den syran. Rött vin innehåller också mer resveratrol än vitt vin, vilket förklarar att vitt vin inte har någon effekt på visceralt fett.

Mer att utforska

Sammanfattningsvis menar Larsen att det finns mycket att lära om polyfenoler.

”Det är absolut möjligt att det finns polyfenoler som ännu inte har upptäckts som istället kunde ha varit ansvariga för att förklara detta samband mellan konsumtion av vitt vin och större benmineraldensitet”, säger Larsen till Wine Spectator.

Samtidigt är författarna tydliga med att studien har begränsningar. Till att börja med var samtliga testpersoner vita invånare i Storbritannien och mellan 40 och 80 år gamla. Det är av det skälet oklart om studiens resultat kan appliceras på andra demografier, även om Larsen bedömer det som sannolikt.

Som tillägg till det rapporterades alkoholkonsumtion och livstilsdata in av testpersonerna själva, medan studien kontrollerade faktorer som sex, kost, träning och tobaksanvändning.

ANNONS
ANNONS

Drick med måtta

Så vad kan vårdpersonal och vanliga människor som uppskattar ett glas vin ta med sig av detta?

Brittany Larsen menar att det är viktigt att vara specifik när man utvärderar dryckesvanor. Gärna genom att dela upp sin konsumtion utifrån den typ av alkohol man konsumerar.

Hon understryker även att det är bättre ur ett hälsoperspektiv att konsumera en blandning av rött och vitt vin med måtta, än att dricka mycket av en sort eftersom varje typ av vin kan ge unika hälsofördelar. Med det sagt avråder författarna från att man som nuvarande icke-drickare ska börja konsumera alkohol för att må bättre.

Studien publicerades för första gången i februari i år i tidskriften Obesity Science and Practice. Ta gärna del av studien i sin helhet här.

Läs även: Sommelierna avslöjar: Här är de mest mångsidiga vinerna [Dagens PS]