Finansminister Mikael Damberg (S) räknar med ”tuffare tider” i spåren av inflation och kraftigt dämpad konjunktur – men regeringen har inga planer på att sänka skatten som kompensation.

ANNONS

Konjunkturinstitutet skriver i sin senaste konjunkturrapport att Sverige i år går in i en lågkonjunktur.

För Riksbanken är det ”en svår balansakt” att både bekämpa den galopperande inflationsökningen och undvika att lågkonjunkturen inte blir alltför djup, konstaterar KI.

De kraftiga prisökningarna för konsumenter har gjort att hushållen deppar medan företagen överlag fortfarande är optimistiska om framtidsutsikterna.

I den makroekonomiska prognos med de offentliga finanserna som finansminister Mikael Damberg nu presenterar är brasklappen att hårdare tider stundar.

Regeringen räknar att tillväxten sjunker nästa år men ökar igen till normala nivåer 2024, berättar Sveriges television.

ANNONS
ANNONS

Under 2023 är förväntan att BNP ökar med blygsamma 1,1 procent och att tillväxten i BNP blir 2,1 procent 2024.

Så vill regeringen lindra effekterna – sänka skatten tabu

Därmed har regeringen skruvat ner sin tillväxtprognos från april, då kalkylen låg på en BNP-tillväxt på 1,6 procent för båda åren.

2025 spår regeringen att ekonomin växer med 2,0 procent mot tidigare 1,7 procent.

KPIF-inflationen 2023 och 2024 beräknas i den nya prognosen stiga till 2,9 procent respektive 2,0, mot 1,8 respektive 2,0 procent i aprilprognosen.

Arbetslösheten väntas under andra halvåret i år plana ut på en högre nivå är regeringen tidigare bedömt.

Damberg säger enligt SVT att arbetsmarknadens parter och företagen bär ett tungt ansvar för att räntorna inte ska dra i väg mer än vad som redan är fallet.

ANNONS
ANNONS

Riksbankens styrränta är 1,50 procent 2024-2025, tror regeringen vilket är samma bedömning som Konjunkturinstitutet gör.

För de fattigaste grupperna i Sverige, som nu har det extra kärvt, vill regeringen dämpa smärtan med ”träffsäkra åtgärder”, enligt finansminister Damberg som däremot avvisar skattesänkningar.

Sänkt skatt är fel väg att gå, anser  Mikael Damberg.