Dagens PS

Megatrender kan ge aktien starkt kurslyft

vimab
Genom sin starka position inom miljö, elektrifiering och så kallad near-shoring kunde Vimab under fjolåret växa med drygt 50 procent.
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 29 apr. 2024Publicerad: 29 apr. 2024

Genom att nyttja de starka megatrenderna miljö, elektrifiering och så kallad near-shoring – som driver en stor del av den industriella utvecklingen, i kombination med ytterligare tre aviserade företagsköp – är förutsättningarna för en fortsatt snabb omsättningsökning på plats. Därmed finns också goda villkor för ett kraftigt kurslyft. Detta enligt en färsk uppdragsanalys från Mangold.

Mest läst i kategorin

Nasdaq First North-listade industrikoncernen Vimab Group, med sina elva dotterbolag, har haft en kraft tillväxt de senaste åren. Genom sin starka position inom miljö, elektrifiering och så kallad near-shoring, där företag flyttar tillverkning närmare hemmamarknaden, kunde bolaget under fjolåret växa med drygt 50 procent – dels  organiskt, dels genom förvärv.

En tillväxt som accelererade med 73 procent, varav 53 procent organiskt under fjärde kvartalet, och samtidigt fortsatte koncernen att generera ett positivt kassaflöde.

Aktien upp 80 procent

Med anledning av den senaste tidens förvärv har Mangold reviderat sin analys (240418) och kommit fram till en riktkurs på 18 kronor per aktie, vilket är 80 procent över dagens kurs (241118) på omkring 10 kronor per aktie.

”Förvärven väntas bidra med synergieffekter och förbättrad lönsamhet. Mangold ser positivt på den intensiva förvärvstakten”, och konstaterar vidare:

”Med en stark organisk tillväxt och synergieffekter som korsförsäljning, räknar vi med förbättrade marginaler. Potentiella förvärv kan öka lönsamheten ytterligare, om bolagets marginaler hålls intakta.”

Köper specialistbolag

Vimab har nyligen skrivit avsiktsförklaringar om förvärv av Tranfoten, Sweden Construction and Services och ELB Kraft. När förvärven slutförs väntas det stärka Vimab Groups service-affär inom industri, energi och miljö.

Vimab Group har vuxit via förvärv av specialistbolag som kompletterar bolagets befintliga verksamhet. Strategin är att fortsätta växa genom förvärv. Dessa ska kännetecknas av starka kassaflöden, solida marknadspositioner och motiverade nyckelpersoner som stannar kvar efter uppköp.

Känslighetsanalys

Mangolds känslighetsanalys har man kommit fram till att motiverad kurs ligger mellan 12,5 och 24,5 kronor per aktie. Där riktkursen på 18 kronor per aktie skulle innebära en uppgång på 80 procent.

Investera Vimab Group här:

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Läs mer från Vimab: Megatrender driver kraftig tillväxt för börsbolag

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

Senaste nytt