Medan hushållen deppar fortsätter stämningsläget vara på topp i det svenska näringslivet, visar senaste konjunkturbarometern.

ANNONS

Redan innan denna mätning var det historiskt stor skillnad i synen på ekonomin mellan hushållen och näringslivet.

Nu ökar skillnaden ännu mer, konstaterar Konjunkturinstitutet, KI.

Hushållens konfidensindikator backade med 4,1 enheter i maj och är nu nere på 70,4 – den lägsta nivån sedan finanskrisen.

Samtidigt steg indikatorn för näringslivet och är nu på 115,1.

Barometerindikatorn som helhet steg med 1,1 enheter i maj – från 109,4 i april – till 110,5.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg med 4,2 enheter för att i princip tangera den tidigare högsta nivån från oktober förra året, framgår det.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll med 2,4 enheter.

Detaljhandelns konfidensindikator steg och fortsätter ligga en bra bit över det normala.

ANNONS
ANNONS

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn uppges vara oförändrad på 109,7.

”Företagen inom hotell- och restaurangbranschen har varit hårt prövade de senaste åren. Företagens syn på uppdragsvolymen har dock förbättrats kraftigt i de senaste tre undersökningarna och synen på uppdragsvolymen har inte varit så ljus sedan 2008”, skriver KI.

Läs även: Ingves ser betydande risk i fastighetssektorn [Dagens PS]