Dagens PS

Megatrender driver kraftig tillväxt för börsbolag

Industrikoncernen Vimab Group erbjuder storskaliga batterilösningar för att hantera problemen i elnäten, som uppstått när Sverige allt mer går över till förnybar energi. (Bild: Vimab Group)
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 03 maj 2024Publicerad: 03 maj 2024

Kombinationen av starka megatrender, tillsammans med flera selektiva bolagsköp, driver fram en snabb tillväxt för börsbolaget även detta år. Miljö, elektrifiering och så kallad near shoring där företag väljer att flytta tillverkningen närmare sina marknader är trender som kommer att finnas som tillväxtmotor under många år framöver.

Mest läst i kategorin

För att dra full nytta av dessa starka trender har Nasdaq First North-listade Vimab Group på kort tid aviserat tre viktiga förvärv av bolag. Tranfoten, Sweden Construction and Services och ELB Kraft är de tre bolag som ska komplettera Vimabs erbjudande och vara en del i en fortsatt snabb och lönsam tillväxt.

Peter Fredell
Vimab Groups vd, Peter Fredell

”Dessa förvärv kompletterar våra redan mycket efterfrågade produkter och tjänster. Där våra kunder utgörs av infrastruktur som kärnkraft, vattenkraft, värmeverk, och de flesta av Sveriges största och mest stabila tillverkningsföretag”, säger Peter Fredell, vd och största ägare i Vimab, och fortsätter:

”Vi är viktiga samarbetspartners när dessa bolag arbetar intensivt med att ställa om sin verksamhet till en mer miljöanpassad riktning, vilket inkluderar ökad grad av elektrifiering och i ökad grad att ta hem tillverkning till Sverige. 

Ser ljust på framtiden

De tre bolag som ska förvärvas omsatte senaste verksamhetsåret tillsammans cirka 83 miljoner kronor, och redovisade en EBITDA-vinst på cirka 15,5 miljoner kronor Det kan jämföras med Vimab Group som i fjol omsatte 342 miljoner kronor och redovisade ett rörelseresultat på 5,5 miljoner kronor.

Vimab betalar både med kontanter och egna aktier. Den maximala köpeskillingen – som är beroende av hur bolagen utvecklas – kan uppgå till 107 miljoner kronor, varav cirka hälften utgörs av kontanter och resterande del av aktier i Vimab Group. Den kontanta delen av betalning utgörs av extern finansiering, vilket skapar förutsättning för en stark finansiell utväxling.

Peter Fredell ser mycket ljust på Vimabs fortsatta expansion. I fjol ökade omsättningen med drygt 50 procent. Vinsten och kassaflödet har ökat i ännu högre grad.

”Jag räknar med att vi ska kunna behålla samma tillväxttakt även i år. Och förhoppningsvis kan vi även införa utdelning”, säger Peter Fredell.

Investera Vimab Group här:

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

Senaste nytt