Dagens PS

Därför går grön omställning och lönsamhet hand i hand

”Vi ser en potential i omställningen och vill vara med våra kunder på hela resan mot grönt", säger Johanna Fager Wettergren.
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 18 apr. 2024Publicerad: 18 apr. 2024

Allt fler svenska bolag ser hållbarhet som en affärskritisk fråga. Det menar Johanna Fager Wettergren, hållbarhetschef på Swedbank. ”Numera är det väldigt få som ifrågasätter huruvida det är lönsamt”, säger hon.

Mest läst i kategorin

Den gröna omställningen är i full blom, och svenska bolag ligger i framkant när det gäller att minska utsläppen. Enligt Johanna Fager Wettergren har ett skifte skett: Bolag har gått från att vara skeptiska kring att arbeta med hållbarhet, till att se det som en väsentlig del av verksamheten och bolagsutvecklingen.

”En majoritet av våra kunder ser hållbarhet som en prioriterad fråga, och den flyttas allt högre upp på agendan. Kunders ökande medvetenhet resulterar i högre krav på företagen, vilket i sin tur driver skiftet”, säger hon.

För att lyckas med den gröna omställningen behöver bolagen en ny typ av kompetens

Men hon ser också att omställningen på många håll inte går tillräckligt snabbt. Omvärldsfaktorer som energipriser, räntenivåer och det utmanande makroekonomiska läget innebär försvårande omständigheter för vissa företag och branscher. En annan utmaning är behovet av kompetensutveckling för att driva omställningen.

”För att lyckas med den gröna omställningen behöver bolagen en ny typ av kompetens. Det kan handla om att vidareutbilda befintlig personal och företagsledning, eller att rekrytera kompetensen. Här märks en tydlig skillnad mellan storbolag och mindre aktörer, där de mindre bolagen i större utsträckning utbildar befintlig personal.”

Dags att ta ditt bolag i en mer lönsam och hållbar riktning? Här får du tipsen och guidningen du behöver för att lyckas!

”I Sverige har vi idag enorma satsningar, inte minst i norr. Vi står inför betydande investeringar de närmaste 20 åren – i allt från fossilfri gruvdrift och utbyggnad av produktionsanläggningar, till fossilfritt stål och batteritillverkning.”

”Vi har också många kunder inom fastighetsbranschen som strävar efter bra materialval, att minska sina avfall och få till en mer cirkulär verksamhet. Sådana satsningar gynnar både arbetsmiljön och håller kostnaderna nere.”

En superkraft i vår räckvidd

Johanna Fager Wettergren lyfter fram att Swedbank, tillika finanssektorn i stort, är nyckelspelare i att driva på den gröna omställningen.

”Som storbank har vi en superkraft i vår räckvidd – med sju miljoner privatkunder och 550 000 företagskunder. Vi sitter på kapitalet som kan möjliggöra satsningar genom lån och investeringar. Men vi har också en kundbas som möjliggör en omfattande effekt.”

”Tidigare ifrågasatte många varför man skulle syssla med hållbarhet, och om det gjordes på bekostnad av lönsamheten. Men idag ifrågasätter ingen längre om det är lönsamt. För Swedbank är hållbarhet kärnan i vår strategi och en central del av vårt DNA. Det handlar om att guida, vägleda och underlätta för våra kunder att göra hållbara val. Det handlar även om att erbjuda hållbarhetsrelaterade produkter och tjänster.”

”Vi ser en potential i omställningen och vill vara med våra kunder på hela resan mot grönt. Att som bank ta den rollen är både en möjlighet och ett ansvar”, säger Johanna Fager Wettergren avslutningsvis. 

Här kan du läsa mer om hållbart företagande och hur Swedbank kan hjälpa dig och ditt bolag att bli mer både hållbart och lönsamt. 

Läs mer:
Ljusning på väg – här är sakerna ni kan göra för att hänga på tillväxttåget
Därför kan en tydlig företagskultur göra er till vinnare

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

Senaste nytt