Alla personbilar i Sverige måste ha en godkänd besiktning för att få framföras på allmän väg. Nu kommer statistik som visar de vanligaste bristerna.

ANNONS

Bilprovningen besiktigade under 2022 över en miljon personbilar.

Företaget har nu sammanställt data på de vanligaste felen. Statistiken indikerar att många svenskar kör runt med allvarliga brister.

Var tredje bil har brister

Var tredje personbil (33,3 procent) hade brister, med högst siffror i Värmlands län där nästan 40 procent av bilarna uppvisade brister.

De vanligaste felen hör till kategorin kommunikationssystem som innefattar strålkastare och ljus. I denna kategori fick en fjärdedel en anmärkning.

Var femte bil får underkänt

Var femte bil (21,6 procent) hade något typ av fel som krävde efterkontroll. Det innebär att bristerna är så pass allvarliga att bilen inte ska användas mer än nödvändigt innan det är åtgärdat.

ANNONS
ANNONS

Mest skrämmande är dock statistiken som visar att en av tio svenska bilister (11,7 procent) kör runt med bristfälliga bromsar.

Kategorin bromssystem omfattar ojämn bromsverkan, brister i bromsskivor och bromsbelägg, otillräcklig bromsverkan på parkeringsbromsen och skadade bromsledningar.

Livsfarliga brister på bromssystem

Bromsarna är trots allt en av bilen viktigaste komponenter och allvarliga fel i dessa kan leda till förödande konsekvenser i trafiken.

Bilprovningen ger två tips för att förebygga fel på bromsarna.

Det första är att ibland utföra kraftiga inbromsningar. Det motionerar bromsarna vilket är bra för både bromsskivor och bromsbelägg.

Det andra tipset är att använda parkeringsbromsen regelbundet, alltså inte bara lägga i parkeringsväxel eller växel när bilen parkeras.

ANNONS
ANNONS

Gör en egen kontroll

Personbilar i Sverige ska besiktigas första gången när de är tre år, andra gången när den är fem år och efter det 14 månader efter senaste besiktning.

Gör en kraftig inbromsning och kontrollera alla ljus innan nästa besiktning för att undvika de vanligaste fallgroparna som leder till efterkontroll.

Läs även: Tesla säljer bromsar som är fake [Dagens PS]
Läs även: Teslas lögn sätter liv på spel [Dagens PS]