På tisdagen ska företrädare för regeringen, Riksbanken och flera andra myndigheter inom finansiell stabilitet hålla ett extrainsatt möte. Anledningen är turbulensen på bankmarknaden i USA och Europa.

ANNONS

På det extrainkallade mötet deltar riksbankschefen Erik Thedéen, generaldirektören för Finansinspektionen Daniel Barr och riksgäldsdirektör Karolina Ekholm.

På mötet kommer också finansmarknadsminister Niklas Wykman (M).

MISSA INTE: Vad händer med mina pengar om banken kollapsar? [Dagens PS]

Riksbankens räntevapen

En återkommande finansåtgärd under året som gått har varit Riksbankens räntehöjningar, som genomförts gång på gång för att angripa den höga inflationstakten. Samma åtgärder har gått igen i alla europeiska centralbanker och i USA. Men räntehöjningarna har påverkat låntagare, sparare och investerare och nu senast slogs flera banker ut i USA till följd av krisen.

På måndagen räddades Credit Suisse från undergång genom ett uppköp av konkurrenten UBS efter att ha gått kräftgång under en längre tid. Det har Dagens PS skrivit om tidigare.

Extrainkallat möte

Krismötet mellan de finanspolitiska myndigheterna och regeringen ska handla om den senaste tidens händelser i USA och Europa, skriver Riksgälden i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

”Syftet med mötet är att gemensamt utbyta erfarenheter utifrån dessa händelser”, står det i pressmeddelandet.

Efter att mötet avslutats kommer de övriga partierna i riksdagen att informeras via Finansutskottet om den aktuella situationen på de finansiella marknaderna.

Vad är Finansiella stabilitetsrådet?

Rådets syfte är att diskutera frågor om finansiell stabilitet och behovet av att vidta åtgärder för att motverka uppbyggnaden av finansiella obalanser. I händelse av en finansiell kris ska rådet diskutera vilka åtgärder som behöver vidtas.

Rådet är ett mötesforum – inte ett beslutsfattande organ.

Regeringen och de representerade myndigheterna beslutar självständigt inom sina respektive ansvarsområden åtgärder.

Läs mer om riksbanken och de andra finansiella institutionerna:

Vill du veta mer om allt från hushållsekonomi och världsekonomi? Klicka här för att ta del av vår fiffiga nyhetstjänst, helt gratis!

IMF varnar för Sverige [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS

Sveriges ränta väntas följa ECB [Dagens PS]

Vice riksbankschefen tvekar [Dagens PS]

Fastighetsjätten krisar [Dagens PS]

Silicon Valley Bank har en vindivision – och nu är den hotad [Dagens PS]