Garantin för sparade pengar är uppåt 5 gånger större i USA än i Sverige. Många sparare undrar nu om deras pengar sitter säkert. Och det beror på, säger Riksgäldens enhetschef Björn Van Der Veer.

ANNONS

Vad händer när en bank går i kris eller konkurs? Det jobbar Björn van der Veer på Riksgälden med.

Många togs på sängen när Silicon Valleys underbarn, banken med guldbyxorna SVB, gick under på mindre än 44 timmar. Bankrusningen var ett faktum och federala myndigheter fick ta över vrakdelarna efter katastrofen för att se till att spararna fick sina pengar.

Kollapsen skickade chockvågor över hela världen och en av de stora förlorarna var svenska Alecta – ett stort pensionsbolag som tappade 12 miljarder kronor på sina placeringar.

Sparare i svenska banker har bara mellan en hälften och en femtedel så mycket i garanterad ersättning om man jämför med de amerikanska, om olyckan är framme och en bank går under.

MISSA INTE: Riksgälden, Riksbanken, Finansinspektionen och regeringen i krismöte på tisdagen [Dagens PS]

Gälden som vakthund

Riksgälden har en helt egen avdelning, Finansiell Stabilitet, som fokuserar på att planera för vad som händer om någon eller några av de över 100 banker och kreditinstitut som finns verksamma i Sverige går i kras.

Och det är Björn van der Veers ansvar som enhetschef att se till att man har en uppdaterad plan som möjligt för vart och ett.

”Inom sju dagar ska man få sin utbetalning om banken avvecklas genom konkurs”, säger Björn Van Der Veer.

Garanterade beloppet

Insättningsgarantin ligger på strax över en miljon per person eller företag, 1 050 000 kronor. Det innebär att det är maxbeloppet som man kan få ut i sparade medel om ens bank skulle gå omkull.

ANNONS
ANNONS

Väldigt få personer uppskattas ha mer än så på en enskild bank. Genom att sätta sina pengar i olika banker kan man både minska riskerna att alla pengar försvinner när en bank går i konkurs, men eftersom insättningsgarantin är kopplad till varje institut och person kan man också undvika att ens besparingar slår i taket för garantin genom att dela upp dem i konton hos olika banker.

Dessutom kan man fördela sitt sparande mellan sig själv och andra i hushållet om man exempelvis är gift och har delad ekonomi.

Fem gånger mer garanti i USA

I USA är taket betydligt högre. Där är garantibeloppet för det första 250 000 dollar – motsvarande 2,5 miljoner svenska kronor i runda slängar. Det är över dubbelt så högt och det gör att betydligt färre slår i taket.

Dessutom kan man genom att gå samman med sin make eller maka skapa ett gemensamt konto, som får en garanti på upp till 2,5 miljoner kronor per person. Det gör att en gift person kan få 5 gånger högre garantibelopp i USA än i Sverige – Upp till 2,5 miljoner kronor i det egna kapitalet och upp till 2,5 miljoner kronor i det delade sparandet.

Aldrig använts i Sverige

Men våra svenska sparande kommer troligen inte behöva använda några insättningsgarantier.

”För det första är det väldigt få personer som kommer upp i de här beloppen. Och för det andra ser vi i dagsläget inte någon risk för att en svensk bank kommer att gå i konkurs”, säger han.

Men det är inte uteslutet. Det har stormat rejält inom finansbranschen de senaste veckorna efter att SVB kollapsade och bara i måndags räddades spararnas pengar i Credit Suisse genom att bankens största konkurrent UBS köpte banken för en spottstyver – i banksammanhang: 3,23 miljarder schweiziska franc.

Hur går en bank i konkurs?

Om Finansinspektionen finner att banken fallerar eller sannolikt kommer att fallera, ska inspektionen omgående underrätta Riksgäldskontoret. Bankerna anses fallera om något av fyra kriterier uppfylls:
1. institutet eller företaget åsidosätter sina skyldigheter på ett sätt som medför att dess tillstånd ska återkallas.
2. värdet på institutets eller företagets tillgångar understiger värdet på dess skulder.
3. institutet eller företaget inte kan betala sina skulder i takt med att de förfaller till betalning.
4. institutet eller företaget behöver statligt stöd.

Då kan banken gå en av två vägar.

De två vägarna

Det första alternativet är att banken tvingas i konkurs. Banken nedmonteras då och spararna får insättningsgarantin motsvarande 1 050 000 kronor som ovan.

ANNONS
ANNONS

Det finns möjlighet att, i vissa få undantagsfall, få mer än 1 050 000 kronor.

”I huvudsak gäller det om du exempelvis tillfälligt har mer pengar på kontot efter ett bostadsaffär eller liknande precis när olyckan är framme. Då kan man få rätt till ett högre belopp”, säger Björn Van Der Veer.

Det andra alternativet gäller bara om banken räknas som systemviktig.

”To big to fail”

Vad som är en systemviktig bank finns inte definierat i någon lagtext. Men det rör de 9 största bankerna och instituten som anses för stora och viktiga för att gå i konkurs.

De bankerna är Swedbank, Handelsbanken, SEB, Länsförsäkringar, SBAB, Sparbanken Skåne, Landshypotek, Skandia och Svensk Exportkredit.

Nordea är finskt

Det finns också systemviktiga banker som har en stor närvaro i Sverige men vars huvudbolag finns i utlandet. Nordea exempelvis är en sådan bank, men det är ett finskt bolag.

Om en av dem skulle fallera (fail på engelska) så kan de inte gå i konkurs. Det skulle innebära en för allvarlig kris för hela det svenska samhället.

Du får dina pengar

Istället skulle myndigheterna behöva gå in och begära en rekonstruktion där aktieägare och långivare måste stå för fiolerna.

Det skulle innebära stora bekymmer för bankens ägare – men desto mindre bekymmer för spararna än på en liten bank.

”Eftersom banken hålls öppen och återkapitaliseras så fortsätter banken att bedriva sin verksamhet som vanligt. Och eftersom pengarna då finns kvar så behövs ingen insättningsgaranti tas i anspråk – Det är troligt att insättarna kommer att ha tillgång till hela sparade belopp men det kan inte uteslutas att sparade medel utöver 1 050 000 kr kan behöva skrivas ned”, säger Björn Van Der Veer.

ANNONS
ANNONS

En mindre bank än de 9 kan också bedömas vara systemviktig. Den bedömningen görs om och när krisen inträffar.

Så är spararnas pengar med andra ord säkrare i Nordea än i Avanza exempelvis?

”Riksgälden gör ingen sådan bedömning. Men har man mer än 1050 000 kronor i sparande på Avanza, som inte bedömts som en systemviktig bank, så kan man inte räkna med att få ut hela beloppet om Avanza fallerar”.

På tisdagen träffas Riksbanken, Riksgälden, Finansinspektionen och regeringen i ett extrainkallat möte för att diskutera det finansiella läget utifrån bankkrisen i Europa och USA.

”I dagsläget syns inte några tecken på att de svenska bankerna skulle få finansieringsproblem, men vi följer förstås utvecklingen noggrant tillsammans med Riksbanken och Finansinspektionen”, avslutar Björn Van Der Veer.

Läs mer om pengar i krisande banker:

Småföretag stresstestar sina banker [Dagens PS]

Silicon Valley Bank har en vindivision – och nu är den hotad [Dagens PS]

Riksgälden, Riksbanken, Finansinspektionen och regeringen i krismöte på tisdagen [Dagens PS]

Läs även: Välbehövlig vändning på Stockholmsbörsen [Dagens PS]