Nog vore det fint om ett glas vin kunde skydda dig mot stroke? Den goda nyheten är att det faktiskt kan vara fallet, enligt en färsk studie. 

ANNONS

Stroke, eller slaganfall som det också har kallats tillhör en av Sveriges största folksjukdomar.

Att måttlig vinkonsumtion åtminstone kan kopplas till en minskad risk för stroke kan av det skälet vara glädjande att fastslå.

Allt enligt en undersökning som nyligen publicerades i tidskriften Neurology. Studien visar även att andra alkoholhaltiga drycker inte tycks ha lika gynnsamma effekter, skriver The Drinks Business.

Vin minskar risken för stroke

Undersökningen som bygger på hälsodata från 32 olika länder har tittat närmare på riskfaktorer för stroke och sammanställt rapporter kring alkoholkonsumtion från 26 000 deltagare. I studien jämförs effekterna av flera alkoholhaltiga drycker som till exempel öl eller sprit.

Forskarna bakom studien har även tagit hänsyn till ytterligare riskfaktorer såsom högt blodtryck, rökning och diabetes, såväl som kost- och motionsvanor och därefter funnit ett samband mellan mellan måttlig vinkonsumtion och en minskad förekomst av stroke.

ANNONS
ANNONS

”[Mönstret] tyder på att den lägre kategorin av vinintag hade den lägsta risken,” säger studiens huvudförfattaren Andrew Smyth, professor i klinisk epidemiologi vid University of Galway.

stroke
Rött vin innehåller polyfenoler som är kända för sina hälsofrämjande effekter. (Foto: TT)

Polyfenoler orsaken

En upptäckt som enligt Smyth kan härledas till polyfenoler, vilket är organiska färgämnen med starka antioxidanter, kända för sina hälsofrämjande effekter.

”[Som] andra studier har rapporterat innehåller vin ämnen som polyfenoler, [som] inte finns i samma utsträckning i andra typer av alkohol, som kan ha viktiga effekter oberoende av alkoholen,” säger Smyth.

Öl och sprit inte lika gynsamma

Viktigt i sammanhanget är att studiens resultat syftar till personer som druckit måttligt med vin och inte sagt sig dricka för mycket eller ofta.

Studien kunde även utesluta att öl, sprit och andra alkoholhaltiga drycker inte bidrog till en minskad risk för stroke, skriver The Drinks Business.

ANNONS
ANNONS

Bra att veta är att den här studien i likhet med liknande forskning på områden har sina begränsningar. Bland annat sedan antalet försökspersoner från respektive region varit relativt få. Kulturella och socioekonomiska faktorer kan även ha påverkat resultatet, enligt Smyth.

Lite glädjande är det trots allt förutsatt att måttligheten efterlevs. Lagom är bäst.

Läs även: Ny studie: Rött vin kan reducera fett [Dagens PS]