När det är stökigt på börsen sover nog såväl stora som små investerare dåligt. Men det finns ett sätt att bättra på nattsömnen och ändå vara kvar på börsen.

ANNONS

Investmentbanken Goldman Sachs har skapat två index. Ett för företag med starka balansräkningar och ett för svaga.

Över tiden utvecklas företag med starka balansräkningar bättre än de som har svaga balansräkningar.

Och det gäller i synnerhet under börsoro.

En årsavkastning på en månad

Som framgår av diagrammet nedan är skillnaden i avkastning markant under den senaste månaden.

Medan svaga balansräkningar (blå kurva) har tappat 10 procent på USA-börsen så har börsföretagen med starka balansräkningar bara fallit med drygt 3 procent.

ANNONS
ANNONS

Skillnaden är nästan en normal årsavkastning på börsen

Börsindex med starka balansräkningar från Goldman Sachs
Källa: Goldman Sachs

 

Kinnevik funkar inte

Även om bolaget har en stark balansräkning krävs det också att verksamheten är stabil för att aktien ska stå emot marknadsturbulens.

Kinnevik, som har en rejäl nettokassa på över 10 miljarder kronor, har runt 70 procent av tillgångarna i onoterade tillväxtbolag. Det är inget som lockar investerare när börsen är skakig.

Kinneviks aktie har utvecklats sämre än börsen den senaste månaden.

Bra huvudkudde för en god nattsömn

Annars är beteendet är detsamma på Stockholmsbörsen som i USA. Kvartetten Trelleborg, Volvo, Hexpol och Alleima har alla starka balansräkningar med en nettokassa. Och stabila verksamheter.

ANNONS
ANNONS

Samtliga har den senaste månaden utvecklats bättre än index. Något som indikerar att Goldman Sachs kan ha rätt.

Sämre huvudkuddar finns.

Relaterade artiklar:

J.P. Morgan: Sämsta börsklimat på 25 år. [Dagens PS]