För den som tycker att börsfallet är mer än tillräckligt och har pengar som brinner i fickan är analysen från Deutsche Bank nedan ett bra argument för att agera.

ANNONS

Banken har ställt samman alla recessioner under efterkrigstiden i USA och räknat på kursnedgångarna.

Deutsche Bank visar det historiska snittet

I snitt har börsfallen varit 24 procent för de här 13 recessionerna. Och det är där vi är just nu på USA-börsen och ännu något sämre för Stockholmsbörsen.

Fortfarande verkar det vara en mild recession som prognosmakarna estimerar och då kan det historiska snittet mycket väl vara en bra ledstång.

Analys från Deutsche Bank visar det historiska snittet
Källa: Deutsche Bank

 

Frågetecken för värdering och ränta

En invändning skulle kunna vara att analysen inte tar hänsyn till vare sig värdering eller räntenivån, eller riktningen på räntan. Värderingen var mycket hög vid årsskiftet och räntan är på väg åt fel håll.

En annan observation är att nedgångarna har blivit större med tiden. De två största börsfallen skedde efter millenniumskiftet. Det som drar ned snittet är de modesta börsfallen på 1950- och 1960-talen.

Bottenkänning

1970-talets recessioner, som många vill jämställa med den nuvarande situationen, var däremot rejäla.

ANNONS
ANNONS

Hur som helst finns det argument för både optimister och pessimister i Deutsche Banks analys.

Det enda som är uppenbart är att aktiemarknaden i alla fall kommit en bra bit på väg mot botten.

Relaterade artiklar:

Börsens värsta halvår på 90 år. Dagens PS