Att långpromenader främjar hälsan är sedan gammalt. Nu visar en ny studie att även en så pass kort promenad som en på två minuter faktiskt kan sänka ditt blodsocker, skriver The New York Times. 

ANNONS

Tanken på att det skulle kunna vara fullt tillräckligt att ta en promenad på bara några minuter för att sänka sitt blodsocker är onekligen svindlande, men också fullt realistisk enligt en ny studie.

Tidigare har forskare konstaterat att femton minuters promenad efter en måltid minskar blodsockernivåerna, vilket förebygger bland annat typ 2-diabetes. Att även en kortare promenad kan aktivera dessa fördelar är således goda nyheter, eftersom en stor utmaning för personer med diabetes är att hålla blodsockernivåerna i schack.

Två minuter ger effekt

I studien som nyligen publicerats i tidskriften Sports Medicine har forskare jämfört och analyserat resultaten från sju studier som alla behandlat skillnaderna mellan att sitta, gå eller stå i relation till hjärta, insulin- och blodsockernivåer.

Två av dessa studerade personer både med och utan diabetes, medan övriga studier baserades på friska personer. Gemensamt för samtliga studier var att testpersonerna uppmanades att promenera två till fem minuter var tjugonde till trettionde minut under en hel dag.

Man fann då att en promenad på omkring två minuter hade en betydande inverkan på blodsockret i samtliga fall. Detta jämfördes med stillasittande aktiviteter och att stå, vilket alltså inte hade samma effekt.

Promenad runt kvarteret

Att promenader är mer effektiva kan delvis förklaras med att de tar mer muskler i anspråk. En promenad i anslutning till en måltid verkar därför extra gynnsamt eftersom det hjälper kroppen att ta upp näringen och minimera blodsockertoppar.

Arbetar du hemifrån kan även en kort promenad runt kvarteret vara fullt tillräcklig. Även enklare hushållsarbete eller sysslor där din kropp är i rörelse kan ha gynnsamma effekter, enligt forskarna bakom studien.

ANNONS
ANNONS

Devisen att det är bättre att göra någonting istället för ingenting stämmer alltså, vilket öppnar upp för både långa och korta promenader i hälsans tecken.

Läs även: Drick kaffe och lev längre [Dagens PS]

Läs även: Nya rön stärker tesen – vin bra för hjärtat [Dagens PS]