”Nästa år befinner sig Sverige i en lågkonjuktur”, sade finansminister Elisabeth Svantesson (M) om det svåra ekonomiska läget.

ANNONS

”Många med små marginaler kämpar väldigt hårt”.

På tisdagen presenterade regeringen budgeten för nästa år. I budgeten ingår satsningar på 40 miljarder kronor. Utrymmet för satsningar dämpas av höga räntor, hög inflation och en osäker finans- och arbetsmarknad. Räntan kommer troligen också höjas ytterligare, meddelade Elisabeth Svantesson.

De tuffa tider som 2022 innebar för många hushåll och företag väntas fortsätta och förvärras det kommande budgetåret, enligt regeringen.

”Nästa år bedöms Sverige befinna sig i en lågkonjuktur med ett BNP-gap på minus 1,7 procent”, sade finansminister Elisabeth Svantesson (M) om det nuvarande ekonomiska läget.

”Hög inflation och lågkonjuktur”

”Vi går in i lågkonjunkturen med hög arbetslöshet som väntas försämras de kommande åren”, sade finansminister Elisabeth Svantesson om det kommande budgetåret.

Arbetslösheten ligger på 7,5 procent i år enligt SCB:s prognos och spås alltså att växa under 2023.

ANNONS
ANNONS

Fyra åtstramningar

Trots den bistra ekonomiska prognosen ska vallöftena ska infrias. Det gör man genom fyra åtgärder som presenterades på tisdagen:

  1. 1. Återställt reseavdrag
  2. 2. Avskaffande av alla byggsubventioner
  3. 3. Frikopplat bistånd
  4. 4. Avskaffad elbilsbonus

Det motsvarar 35 miljarder kronor i reformutrymme.

Regeringen har sedan tidigare kommit överens med Sverigedemokraterna om att inte röra a-kassan, som kommer fortsätta ligga på en för moderaterna och kristdemokraterna hög nivå.

Bostadsbidrag för barnfamiljer

Dessutom sätter man undan extra miljarder för att ge ett särskilt bostadsbidrag för barnfamiljer.

Vidare höjs prisbasbeloppet med 8,7 procent sedan tidigare, för att följa inflationstakten för de som har det tuffast.

Svantesson upprepade elrabatten som presenterades tidigare, och som Dagens PS berättat om.

Vårdsatsning trots lågkonjuktur

Svantesson berättade också om att man satsar sex miljarder till region och kommuner i riktade statsbidrag för att öka antalet vårdplatser, lärare och en särskild satsning på ungas psykiska hälsa.

ANNONS
ANNONS

Utöver detta tillkommer satsningar för polis, militär och rättsväsende.

Läs mer om lågkonjukturen:

Elbilar blir 70 000 kronor dyrare på onsdag [Dagens PS]

Meningslösa ”stödet” kostar 50 miljarder per år [Dagens PS]

Riksbanken har ställt till det och du får betala [Dagens PS]

Bister framtidstro bland företagare [Dagens PS]