Vi på Livsdal är besjälade av att utveckla världens bästa luftrenare för privatpersoner och företag. Vi har också varit kompromisslösa när det gäller designen – för den ska upplevas som en vacker möbel.

Den här inställningen har också givit oss en mycket nära relation till våra kunder. För vi delar samma inställning till livet. Vi värnar vår hälsa och vi älskar att ha det vackert runt omkring oss. Just nu har vi en pågående emission i syfte att kunna möta det stora intresse vi har för våra produkter. Mer om det längst ner i artikeln

Det enklaste vi kan göra för att beskriva storheten i en Livsdal luftrenare är att låta våra kunder beskriva den:

Inte bara funktionell

– Den är så vacker, den är snarare en möbel än en teknikpryl, något man faktiskt vill ha hemma och dessutom har den ett mycket lugnande, mjukt ljud. Den påminner mig om havet om natten, säger Jane Withers, se nedan.

Räddningen mot allergierna

– För några år sedan fick vår son en diagnos att han är mycket allergisk och reagerar starkt på damm och kvalster och vi blev rädda för luftföroreningar. Efter att ha testat olika märken av luftrenare fann jag Livsdal. Jag gjort en hel del efterforskning och då såg jag alla fördelar med en Livsdal vilket har bidragit till en stor förbättring i min sons liv, säger Claudia Pacheco, se nedan.

Läs om hemligheten bakom luftrenaren här.

Bästa investeringen de gjort

– Vår Livsdalluftrenare är en av de bästa investeringarna vi har gjort. Vi märkte omedelbart skillnaden med mycket fräschare och renare luft. Då vi bor med barn i stan är det också en investering i våra barns hälsa att veta att luften de andas inomhus är ren, säger Malin Sager, se nedan.

ANNONS
ANNONS

Erbjudandet i korthet

Publik nyemission i Livsdal Sverige AB (publ.) Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är bolagets emissionsinstitut i förestående publika nyemission. Teckna via nedan länkar.

Emissionsbelopp: Nyemissionen omfattar högst 240 000 aktier och och uppgår till högst 20,4 Mkr.
Teckningskurs: 85 kr per aktie.
Teckningsperiod: Förlängd till 3 juli 2020.
Övrigt: De nya aktierna motsvarar 32,43 procent av företaget efter emissionen.

Teckna med BankID
Anmälningssedel
Informationsmemorandum

Investerarträffar
För att inte bidra med ytterligare spridning av Coronaviruset kommer vi inte samla till några större möten utan istället ha telefonmöte med alla som önskar det. Maila till [email protected] för att boka en tid.

Du kan även lyssna på grundarna Tobias och Andreas Murray på bolagets hemsida.

Besök Livsdals hemsida