Livsdals luftrenare kan vara en av nycklarna för att sätta coronaviruset i karantän. Bakom framgångsrika konstruktionen ligger inspiration från några av världens bästa högteknologiska lösningar för att skapa rena luft i några av världens mest krävande miljöer. Nedan beskriver vi mer kring lösningen.

ANNONS

Livsdal beskriver att deras luftrenare för privatbruk, inte bara skapar en bättre hälsa och en skönare känsla i hemmet. Den har också potential att stoppa coronaviruset.

Den absolut viktigaste komponenten för Livsdals luftrenare är själva filtret. Livsdal vände sig till företaget Camfil som bildades 1963 och som då startade med att göra filter för Sveriges nya kärnkraftverk.

I dag används de senaste filtren från Camfil i några av de mest krävande miljöer som rymdstationer och på smittkänsliga sjukhus. Även elbilstillverkaren Tesla använder sig av tekniken. Det handlar alltså om riktigt högteknologiska filter som tidigare endast varit tillgängliga för krävande professionella köpare.

Steg 1– Filter för smuts och damm

I första steget finns ett filter som fångar vanligt smuts och damm.

Steg 2 – Partikelfilter

Nästa filter kallas för Hepa 13-partikelfiltret och fångar även virus och bakterier. Skillnaden från andra luftrenare är att det här filtret även fångar in nanopartiklar och är 100-procentig i sin effektivitet när det kommer till virus vilket gör att Livsdal med det här filtret till och med kan eliminera coronaviruset.

Steg 3 – Molekyl-filter

Fyra st olika molekyl-filtrer fångar luftföroreningar som avgaser från bilar och flera andra skadliga ämnen.

ANNONS
ANNONS
Livsdals, Bästa luftrenare
Livsdal har flera steg för att optimera luftkvalitet och ta bort föroreningar och virus

Flera steg för att skapa den bästa luftrenaren

Livsdal har alltså vidtagit flera åtgärder för att se till att smuts, skadliga ämnen och virus ska hindras från att påverka människor.

Här nedan kan ni se skillnaden i mängd partikel och kolfilter mellan olika luftrenare:

Livsdal, jämförelse filter.
Jämförelse i filterkapacitet mellan olika luftrenare

 

Stor filterkapacitet innebär att man inte behöver byta lika ofta

Filtren måste med viss regelbundenhet bytas ut. Beroende på vilken del av världen man bor i, om det är stad eller landet som gäller, rekommenderas olika tidsintervaller. Det kan vara alltifrån var 12:e månad till var 24:e månad som man kan behöva byta filtren.

Men tekniken stannar inte vid filtren. Livsdal kommer även bygga in sensorer i luftrenaren som samlar in data om kvaliteten på inomhusluften. Till detta finns en app som visar utomhuskvaliteten och inomhusluften. Detta gör att man själv kan styra verkningsgraden av luftrenaren efter ens eget behov.

Stanford University testar Livsdal mot alla konkurrenter

Härnäst är planen att Stanford University ska testa Livsdal och konkurrerande luftrenare. Detta blir ett sätt för Livsdal att på vetenskapligt grund med en oberoende part med högt renommé lägga grunden för en kommunikativ plattform för försäljningen i Kalifornien.

Förlängd emission

Livsdal genomför just nu en emission där de tar in fler aktieägare i bolaget. För att möta det stora intresset från den internationella marknaden har man tidigare meddelat att teckningsperioden förlängts fram till 3 juli.

ANNONS
ANNONS

Erbjudandet i korthet:

Publik nyemission i Livsdal Sverige AB (publ.) Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är bolagets emissionsinstitut i förestående publika nyemission. Teckna via nedan länkar.

Emissionsbelopp: Nyemissionen omfattar högst 240 000 aktier och och uppgår till högst 20,4 Mkr.
Teckningskurs: 85 kr per aktie.
Teckningsperiod: Förlängd till 3 juli 2020.
Övrigt: De nya aktierna motsvarar 32,43 procent av företaget efter emissionen.

Investerarträffar
För att inte bidra med ytterligare spridning av Coronaviruset kommer vi inte samla till några större möten utan istället ha telefonmöte med alla som önskar det. Maila till [email protected] för att boka en tid.