Trots att inflationen har toppat i Sverige väntas Riksbanken fortsätta höja räntan till i sommar, skriver Swedbank i ny konjunkturprognos.

ANNONS

Swedbank har precis kommit ut med sin konjunkturprognos, economic outlook, och där är förväntan att svensk ekonomi ”bromsar in markant”.

Riksbanken spås fortsätta höja räntan fram till sommaren trots att inflationstoppen enligt banken är nådd.

I början på nästa år räknar Swedbank med att räntesänkningar påbörjas.

”Hushållen är mer räntekänsliga än någonsin och det innebär att de högre räntorna snabbt försämrar deras utrymme för övrig konsumtion i år. Arbetslösheten börjar dessutom stiga när företagen stramar åt vilket ytterligare försämrar köpkraften och utmanar hushållen”, säger Swedbanks chefekonom Mattias Persson i pressmeddelandet.

Swedbank: Det håller inflationen uppe

Det som nu håller inflationen uppe, trots att den toppat enligt banken, är den svaga kronan, hyres- och avgiftshöjningar på bostäder samt ett utdraget pristryck från producenter.

Banken utgår från att Riksbanken på nästa möte i februari höjer styrräntan med 50 punkter till en räntenivå på 3,00 procent och att räntesänkningar på sammanlagt 100 punkter genomförs under nästa år.

ANNONS
ANNONS

I slutet av 2024 är prognosen att styrräntan är 2,50 procent.

Prognosen: Styrräntan toppar snart på 3,50 procent

Men långt innan dess, i juni i år, tror Swedbank att styrräntan toppar på 3,50 procent.

Prognosen för den svenska tillväxten 2023 revideras ner till minus 1,1 procent för 2023 och till 0,9 procent för 2024, jämfört med bankens tidigare prognos på minus 0,9 procent respektive 1,0 procent från oktober.

På grund av hög skuldsättning hos invånarna, ofta till rörlig ränta, är Sverige mer räntekänsligt än omvärlden, detta påverkar vår ekonomi mer, skriver Swedbank vidare.

Kylan på bostadsmarknaden väntas fortsätta under första halvåret i år och från toppen till botten väntas priserna ha fallit med runt 20 procent, tror banken.

Flera år innan bostadspriserna återhämtat sig

”Det dröjer flera år innan priserna är tillbaka på den tidigare toppnivån från februari 2022”, heter det.

Swedbank räknar med ytterligare stöd till kommuner och hushåll på 10 miljarder kronor från finanspolitiken i krisens spår.

ANNONS
ANNONS

Elstödet blir också lägre än väntat, enligt Swedbank som uppger att det rör sig om 55 miljarder kronor i stöd i år varav drygt 20 miljarder tillfaller hushållen.

För 2024 räknar Swedbank med ofinansierade åtgärder på 30 miljarder kronor, varav merparten är skattesänkningar som aviserades i Tidöavtalet, och ytterligare ett elstöd på 35 miljarder kronor.

Chefsekonomen: Höj bostadsbidraget

Det offentliga finansiella sparandet försämras något och ger ett underskott under de kommande två åren på minus 0,3 respektive minus 0,7 procent av BNP, enligt storbankens prognos.

Swedbanks efterlyser mer stöd från regeringen till hushållen, han förslår höjt bostadsbidrag men även utbildningssatsningar som bidrar till at få fler i arbete.

Läs även: Regeringen om 2023: Ekonomisk vinter väntar [Dagens PS]