Pensionsgapet mellan män och kvinnor kommer att minska för varje generation. Samtidigt gör sig 90-talskrisen påmind i 70-talisternas pensionskuvert. Det är några av slutsatserna från en ny pensionsrapport. 

ANNONS

Minpension är ett samarbetsprojekt mellan staten och pensionsbolagen. I en nyligen utgiven studie har projektet undersökt cirka 160 000 individers pensionsprognoser och försökt räkna ut vilken summa de sannolikt får ut den dagen som de går i pension.

Till Sveriges Radio säger pensionsekonomen Kristina Kamp att rapportens positiva slutsatser är att könsskillnaderna ser ut att minska för varje kommande generation. 50-talisterna är den generation som kommer att gå i pension nu. Där är pensionsgapet mellan män och kvinnor hela fem procent.

När 80-talisterna går i pension vid 70 års ålder kommer pensionsgapet bara att vara en procent, enligt uträkningen.

”Det positiva som vi ser i rapporten är att gapet mellan kvinnors och mäns pensioner verkar minska med varje generation. 50-talisterna, som nu har gått i pension, där kunde det egentligen skilja över en tusenlapp i pension även om man hade samma lön när man slutade. Tittar vi på 80-talisterna är gapet ganska marginellt ännu så länge.”

Rapporten konstaterar emellertid att förutsägelsen är preliminär och att mönstret kan skifta senare. Kvinnors deltidsarbete straffar sig på sikt i pensionskuvertet, och det som påverkar förutsägelsen för kvinnor födda på 80-talet är att de arbetar mer heltid.

Stor skillnad i ersättningsnivå

Andra faktorer som spelar in är hur länge en person har bott i Sverige, eftersom det påverkar antalet arbetade år i landet. 90-talskrisen fortsätter att slå mot personer födda på 70-talet, som har haft det svårare att etablera sig på arbetsmarknaden än andra generationer.

ANNONS
ANNONS

”Det gäller att få en bra start, kompensationsgraden är lägre för 70-talisterna, men för 80-talisterna ser det bättre ut”, konstaterar Kristina Kamp i tidningen Arbetsvärlden.

Skillnaden mellan att jobba fram till den högsta möjliga pensionsåldern och att sluta vid 65 blir ungefär tio procent av lönen som löntagaren har haft, enligt uträkningen.

Skillnaden mellan att gå i pension vid lägsta möjliga ålder, och att gå i pension vid sin generations riktålder kan också vara stor.

I median blir pensionen 57 procent av lönen för den som går vid 65 . Den som pensionerar sig vid sin riktålder får ut 67 procent av lönen.

Så kommer riktåldern  för pension att ändras:

1959–1960: 66 år

1961–1963: 67 år

ANNONS
ANNONS

1964–1969: 68 år

1970–1982: 69 år

Född 1983 och senare: 70 år.

Läs också:

Pension i förtid – då går tusenlappar upp i rök [Dagens PS]
Utbetalning nu – så byter du dina premiepensionsfonder [Dagens PS]