Vid årsskiftet höjs pensionsåldern i Sverige med ett år, från 65 till 66 års ålder. Det påverkar dessutom en rad andra ersättningar för de som närmar sig pension.

ANNONS

Bland annat ersättningar som sjukpenning, sjukersättning, assistansersättning och en rad andra förmåner påverkas av den höjda pensionsåldern, som beslutats träda i kraft den 1 januari.

MISSA INTE: Återhämtning på börsen kan vara kort: Rysare väntar 2023 [Dagens PS]

Svenskarna blir allt friskare på ålderns höst, och lever allt längre. Det innebär att allt fler ska försörjas av det svenska pensionssystemet – av en krympande arbetande befolkning. Samtidigt är de äldre arbetsföra i allt högre utsträckning, menar en bred majoritet i riksdagen som beslutat att höja pensionsåldern med ett år till 63 respektive 66 års ålder.

Här är några förändringar, enligt Försäkringskassan:

Sjukersättning

Sjukersättning kan man som längst få tills man fyller 65 år. Från och med 1 januari 2023 är denna åldersgräns ändrad till 66 år.

Den som fyller 65 år under 2022 påverkas inte av lagändringen utan då upphör sjukersättning när man fyller 65 år.

Sjukpenning vid 180 dagar

Efter att en  person har haft sjukpenning i 180 dagar ska Försäkringskassan normalt sett bedöma om personen kan klara ett vanligt jobb. Personer äldre än 62 har undantagits från den regeln, och istället har de endast prövats mot sin nuvarande arbetsplats. Nu höjs åldersgränsen till 63 år.

ANNONS
ANNONS

Sjukpenningens övre gräns:

Från och med att en person fyller 70 år kan man få sjukpenning i maximalt 180 dagar. Efter årsskiftet höjs spärren till  71 år.

Särskilda fall

Även mer ovanliga ersättningars gränser skjuts upp ett snäpp. Exempelvis kan man få rehabiliteringspenning fram till den månaden innan man fyller 65 år. Efter nyår blir den gränsen istället 66 år.

Smittbärarersättning

Från och med den månad man fyller 70 år kan man som mest få smittbärarpenning i 180 dagar. Från och med 1 januari 2023 är denna åldersgräns ändrad till 71 år.

Bostadstillägg

Bostadstillägg från Försäkringskassan kan som längst betalas ut till månaden innan man fyller 65 år. Efter det måste man ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Från och med 1 januari ändras det till de som ska fylla 66 år.

Livränta

För den som har livränta och fyller 65 år nästa år eller senare så kommer livräntan att fortsätta att betalas ut till och med månaden innan man fyller 66 år istället för 65. Man behöver inte göra något för att livräntan ska förlängas.

Den som har tidsbegränsad livränta berörs inte av lagändringen utan då gäller det datum som beslutats.

Assistansersättning skjuts upp

Idag kan man ansöka om assistansersättning tills dess man fyller 65. Efter det ska man ansöka om assistanshjälp från kommunen, exempelvis via hemtjänst. Den åldersgränsen ändras nu till 66 år.

Hjälpmedel på jobbet

I dagsläget kan man få arbetshjälpmedel fram tills dess att man fyller 68 år. Den åldersgränsen flyttas fram till 69 år efter årsskiftet.

ANNONS
ANNONS

Förlängt bilstöd

I nuläget kan man få bilstöd från Försäkringskassan om man behöver bilen för att försörja sig eller går en utbildning, så länge man är yngre än 65 år. Från och med årsskiftet ändras åldersgränsen till 66 år.

De som precis har fyllt 65 år under 2022 kan inte få bilstöd efter årsskiftet trots ändringen.

Intresserad av ekonomi, pensioner och andra affärsnyheter? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer om pension:

Återhämtning på börsen kan vara kort: Rysare väntar 2023 [Dagens PS]

Premiepensionen sänks för 1,3 miljoner svenskar efter nyår [Dagens PS]

Ekonomin stannar in – men rekordår för pensionen [Dagens PS]