Tomträtten kan bli en riktig smäll när tomträttsavgifterna höjs. Småhusägare får rabatterat pris – nu kräver HSB att det ska gälla även flerbostadshus.

ANNONS

Dagens PS har i flera artiklar skrivit om den så kallade tomträtten. Tomträtten har varit på tapeten den senaste tiden då den väntas höjas inom kort för flera tusen flerbostadshus.

Småhus på tomträtt får köpa marken till 50 procent av marktaxeringsvärdet medan flerbostadshus måste betala hela marktaxeringsvärdet. Nu rapporterar SVT att HSB Stockholm kräver att samma friköpningsregler ska gälla flerbostadshus.

”Det blir ju fel om det ska vara en marknadsprissättning, för det finns ju bara en köpare, och det är föreningen”, säger Anders Svensson, vd på HSB Stockholm.

Inte genomförts ett enda köp

Trots att det finns ett stort intresse hos bostadsrättsföreningar att köpa marken är det få som lyckas. Det har inte genomförts ett enda köp fram till september i år.

”Man kan inte friköpa med de villkoren som finns, då sitter man istället fast i den avgäldsmodell som råder”, säger Anders Svensson.

ANNONS
ANNONS

I början på 1900-talet var tomträtten en bostadssocial insats där hushåll med svag ekonomi gavs möjlighet att uppföra ett hem utan att köpa marken. Hushållet betalade i gengäld en avgift till kommunen.

”Det var bra på 20-talet, men med tiden har kommunerna istället börjat tjäna för mycket pengar på det här”, säger Anders Svensson.

Läs SVTs artikel här.

Läs mer:

Höjda tomträttsavgifter – kan vara läge att köpa ut [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS

Mäklare behöver inte informera om tomträtt [Dagens PS]

Laglig chockavgift hotar att knäcka bostadsrättsägare [Dagens PS]

Gammal lag kan leda till chockhöjda bostadsavgifter [Dagens PS]