Dagens PS

Studie: Mobbning på jobbet ökar risk för självmord

mobbning
Stockholms universitet har undersökt sambandet mellan mobbning, våld och hot om våld på jobbet och självmord i en stor studie med över 200 000 deltagare.(Foto: Pixabay)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 29 sep. 2023Publicerad: 29 sep. 2023

Personer som utsatts för mobbning eller våld på sin arbetsplats löper högre risk att begå självmord. Nu har Stockholms universitet belagt risken i en ny studie.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Det är känt sedan tidigare att kränkningar och mobbning på arbetsplatsen kan ge en ökad risk för depression, hjärt- och kärlsjukdomar, liksom känslomässig stress.

Nu har Stockholms universitet undersökt sambandet mellan mobbning, våld och hot om våld på jobbet och självmord i en stor studie med över 200 000 deltagare.

Studien visar att personer som varit utsatta löper en 1,3 gånger högre risk för självmord eller självmordsförsök.

Olika typer av våld

”Det finns olika definitioner av våld, och några inkluderar enbart fysiskt våld. I vår forskning har vi utgått från International Labor Organizations definition, där våld kan handla både om fysiskt-, psykologiskt eller genusbaserat våld i arbetsrelaterade sammanhang”, säger Linda Magnusson Hanson vid Stockholms universitets stressforskningsinstitut.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

”Mobbning är våld”

”Att utsättas för mobbning på arbetet kan alltså räknas som en form av arbetsrelaterat våld. Exempel på mobbning är kritik, isolering, ryktesspridning eller undanhållande av viktig information”, tillägger hon.

Det kan handla om våld eller hot från chefer, kolleger eller exempelvis klienter, elever, patienter eller allmänhet.

Större risk för män

”Resultaten tyder på att exponering för arbetsrelaterat våld eller hot ökar risken för självmord eller självmordsförsök, speciellt självmord, och att män har en högre risk än kvinnor. Exponering för arbetsrelaterad mobbning verkar också öka risken för självmord eller självmordsförsök, men sambandet var inte lika tydligt”, säger Linda Magnusson Hanson.

Forskarna vill nu undersöka om personer som utsatts för arbetsrelaterat våld, hot om våld eller mobbning har en ökad risk för andra hälsoproblem.

De vill även fördjupa sig i orsakerna bakom hur sådant våld kan leda till psykisk ohälsa och hjärt-kärlsjukdom.

Relaterad läsning:

Mobbning på jobbet = taskigt ledarskap – Dagens PS

Nu väljer företagen bort sociala medier – Dagens PS

ANNONS
ANNONS
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS.

ANNONS

Senaste nytt

ANNONS