Det finns ett talesätt som lyder ”barn gör inte som vuxna säger utan som vuxna gör”. De flesta föräldrar och vuxna som jobbar med barn och unga känner säkert till det. I mitt jobb som föreläsare på temat sociala medier för näringslivet får jag ofta höra deltagare i publiken jämra sig över det hemska näthatet bland unga.
Och visst är det tragiskt att många barn och unga blir mobbade på nätet och i skolan. Men i mitt jobb konfronteras jag många gånger även med vuxenmobbning på arbetsplatser, och jag tycker att innan vi förfasar oss över hur unga beter sig är det bra om vi sopar rent framför vår egen dörr.
Enligt Arbetsmiljöverket uppger en av tio vuxna att de mobbas någon gång under sin arbetstid. Det här kostar pengar både för organisationerna och samhälle. För att inte tala om det mänskliga lidande som alla mobbade får uppleva, det handlar om långvariga men i form av både psykiskt och fysiska besvär som i flera fall orsakar utmattningsdepression och långsjukskrivningar.

Otydligt och dåligt ledarskap.

ANNONS
En vanlig, bakomliggande faktor till mobbning på arbetsplatsen är otydligt och dåligt ledarskap. De anställdas arbetsfördelning är luddig och tenderar att leda till revirtänk av olika slag, därför måste du vakta om ditt eget område för att undvika bli av med jobb och inkomst. Det här blir ett sätt för de anställda att slåss för sin överlevnad. Det finns som regel för lite tid för att föra en tvåvägsdialog och lyssna på varandras åsikter. Därför är det av största vikt att bygga sunda team där alla känner sig delaktiga, det handlar om att acceptera att människor är olika. Men även chefer bli mobbade och utfrysta, så det kan även vara mobbning nerifrån och upp även om det är vanligare att chefer kör med härskartekniker nedåt, än tvärtom. Chefsstatusen ger ju naturligt mer mandat att härska och söndra än för medarbetare som  jobbar längre ner i hierarkin.
Individernas självkänsla spelar också in. Den som har hög självkänsla har inga behov av att sätta sig på andra för att hävda sig och göra sig viktig på andras bekostnad. På samma sätt har en person som känner att han eller hon har högt värde lättare för att stå upp för sig själv och förstå vad som håller på att ske, när någon börjar praktisera mobbartendenser mot en.

Undanhåller medvetet information

ANNONS
ANNONS
Mobbning börjar ofta i det lilla med subtila saker som kan vara svåra att bevisa och tydligt sätta fingret på. Det kan vara så att man ”glömmer” berätta att man skulle ha möte för en person och eller inte delger all information för denne och på så vis börjar utesluta honom eller henne från gruppgemenskapen. Sådant sysslar många vuxna med på jobbet.
Summa summarum:
Det är bara dumt att kasta sten i glashus. Som sagt, barn gör som vi gör och inte som vi säger. Ta tag i mobbningen i tid på jobbet och var en positiv förebild för barn och unga.