Statsobligationer brukar marknadsföras som en trygg och säker investering för de riskaverta. När räntan globalt har fallit stadigt under de senaste 40 åren så har tillgångsklassen levt upp till förväntningarna.

ANNONS

Obligationer med en fast ränta ökar nämligen i värde när räntan faller. Men tyvärr fungerar det omvända också. När räntan stiger sjunker värdet.

Och stiger räntan mycket faller obligationen mycket. Det är vad som hänt i år.

Sämst sedan Marshallplanen

Världsindex för statsobligationer kommer i år falla med över 20 procent om man, som investmentbanken BofA, annualiserar avkastningen.

Det är det sämsta avkastningsåret sedan 1949 då västvärlden sjösatte Marshallplanen efter andra världskriget. Statsobligationer har på flera marknader fallit mer än aktier och framstår som allt annat än tryggt och säkert.

Statsobligationer
Källa: BofA

Kunde varit värre

Och nedgången skulle kunna vara ännu större om det inte varit för stödköpen av statsobligationer som ägt rum av centralbankerna.

Den europeiska centralbanken ECB har exempelvis miljardköpt italienska statsobligationer för att hålla räntan nere. Nu kommer det att upphöra med följden att räntan stiger och statsobligationerna faller i värde.

Riskpremien ökar

Efter årets debacle på obligationsmarknaden kommer investerare sannolikt att kräva högre riskpremie för att investera i statsobligationer. Det innebär att det kommer att bli än dyrare för skuldsatta länder att finansiera sig.

Ljusning i sikte

Ett av de få positiva faktorerna just nu är att räntemarknaden redan börjat diskontera att centralbankerna (läs USA) skall börja sänka räntorna under nästa år.

ANNONS
ANNONS

I så fall kommer värdet att börja stiga igen på statsobligationer.

Relaterade artiklar:

Krediterna skruvas åt – smärtsamt för börsen. Dagens PS