Så reagerar börsen vid recession

Uppdaterad: 02 juni 2023Publicerad: 02 juni 2023
börsen recession
Recession väntar i USA enligt Deutsche bank – det är oroande för börsen. (Foto: TT)

Det är enligt Deutsche Bank nu säkert att det blir en recession i USA – det brukar betyda dåliga nyheter för börsen.

ANNONS
ANNONS

En recession i USA verkar, enligt samstämmiga bedömare, vara vattendelaren för börsen närmaste tiden. Om det stämmer ser det mörkt ut.

100 procents sannolikhet

Enligt Deutsche Banks indikator är det nu 100 procent sannolikhet för att USA går in i en recession. Som synes av diagrammet nedan har bankens modell fungerat tidigare. Och empirin sträcker sig 50 år tillbaka. När 100 procent har uppnåtts har alltid en recession inträffat.

Deutsche Bank Källa: Deutsche Bank

 

ANNONS
ANNONS

Gardera sig för utfallet

Och det är inte goda nyheter för börsen. En recession i USA har alltid tidigare medfört börsnedgång. Det verkar till och med som om en av de största optimisterna på Wall Street – Goldman Sachs – vill gardera sig för utfallet.

Vinsterna ned 10 procent

Goldman Sachs har fram tills nu inte bedömt att USA kommer att gå in i recession. Likväl har banken nu gjort en prognos om vinstutvecklingen hos börsbolagen uti fall att det ändå sker. I diagrammet nedan har Goldman Sachs räknat ut att vinsterna i USA (S&P 500) faller med 10 procent i händelse av en recession.

Börsen söderut

Det är ändå ett positivt scenario. I snitt har nämligen nedgången varit 13 procent sett till alla recessioner under efterkrigstiden. De senaste recessionerna har vinstnedgångarna varit större. Det här vinstscenariot ligger inte i konsensusprognoserna och kommer med all sannolikhet ta börsen söderut.

Goldman Sachs Källa: Goldman Sachs

 

Läs även: Uppgång föder uppgång på börsen

Läs även: Ny riktning på världsekonomin – här bestäms tillväxten  

ANNONS
ANNONS