Ny riktning på världsekonomin - här bestäms tillväxten

Uppdaterad: 28 maj 2023Publicerad: 28 maj 2023
nya aktörer dominerar världsekonomin
Europas tidigare stora ekonomier är numera helt marginaliserade när det gäller världsekonomin enligt denna statistik från Bloomberg. Onekligen en ny ekonomisk världsordning. (Foto: Unsplash]

Vi är vana vid att USA, som den största ekonomin i världen, bestämmer riktningen på världsekonomin. Så har det varit. Men så kommer det inte att bli framöver.

ANNONS
ANNONS

Enligt en sammanställning av analystjänsten Bloomberg kommer inte längre utvecklingen för USA:s ekonomi vara den viktigaste parametern för tillväxten i världen under de kommande fem åren.

Bloomberg har stoppat in prognoserna för tillväxten för världens största länder och vägt in påverkan beroende på ekonomins storlek.

USA inte längre viktigast

I kraft av sin högre estimerade tillväxt toppar Kina. Hela 23 procent av världens förväntade tillväxt beror på Kina. Det är rekord för Kina som nu dominerar världsekonomin.

Men ännu intressantare är andraplatsen. Där återfinns nämligen Indien.

De senaste årens höga tillväxt, som förväntas fortsätta, gör att Indien beräknas svara för 13 procent av världens tillväxt nästa femårsperiod,

Källa: Bloomberg

 

ANNONS
ANNONS

Tyskland marginaliserade när det gäller världsekonomin

USA kommer först på tredje plats. Det är med andra ord en ny världsordning på gång.

Övriga länders påverkan är i sammanhanget marginella. Tyskland må vara viktig för Sverige men för världsekonomin som helhet bidrar tyskarna bara med drygt 2 procent.

Intressant att notera är att Vietnams påverkan är större än Frankrike.

En gång i tiden var Vietnam en fransk koloni. Det är nya tider.

Relaterade artiklar:

Jobbig klimatsiffra – Sverige i botten.

ANNONS
ANNONS