If everybody’s pessimistic, who’s left to sell?” Citatet tillskrivs Sam Stovall som var investeringsstrateg på Standard&Poor, och det fångar dynamiken på aktiemarknaden. När alla tänker och tycker samstämmigt så blir utfallet oftast ett annat.

ANNONS

Just nu råder det en extrem pessimism på aktiemarknaden och det är kanske det bästa köpargumentet för börsen.

Lönsamt när missmodet är stort

Historisk har det varit lönsamt att passa på när negativa investerare som  störst på börsen. Analysfirman Real Investment Advice har i grafen nedan visat hur aktier har utvecklats de senaste 18 åren beroende på sinnelaget hos investerarna.

Ju längre ned den svarta kurvan är desto mer negativa investerare har det varit. Den blå kurvan visar indexet S&P500.

Källa: Real Investment Advice

Botten på marknaden

Just nu är sentimentet på marknaden på samma låga nivå som under finanskrisen. Det intressanta i diagrammet är att vid varje tillfälle, sedan 2005, som investerarna varit så här modstulna så har det signalerat en botten för aktiemarknaden.

Tillfällena är inringade med en blå cirkel.

Gå emot flocken

Det är möjligt att sentimentet blir ännu sämre och att det denna gång blir annorlunda men oddsen är goda för att en investering i närtid kommer att bli bra i förlängningen.

Men det kräver att man som investerare orkar att gå emot flocken. Och det är inte gjort i en handvändning.

ANNONS
ANNONS

Howard Marks: Jorden går oftast inte under

Den legendariske motvallsinvesteraren Howard Marks beskriver det kärnfullt i ett av sina återgivna citat:

The things that terrify other people will probably terrify you too, but to be successful an investor has to be stalwart. After all, most of the time the world doesn’t end, and if you invest when everyone else thinks it will, you’re apt to get some bargains. It’s challenging to be a lonely contrarian.

Relaterade artiklar:

Analys: Bärsen är tillbaka på normala värderingar. Dagens PS