Det är marknaderna för råvaror som drabbas hårdast när världen kommer med sanktioner mot Ryssland. Men vad kommer världen att sakna allra mest?

ANNONS

Ny Teknik har gjort en sammanfattning av de viktigaste exportvarorna som världsekonomin går miste om genom sanktionerna, och hur Sverige kommer att påverkas. Konsekvenserna kan bli stora.

Förutom minskad olje- och gastillgång kan Ryssland helt slutar exportera konstgödsel. Vissa experter talar om en halvering av den globala matproduktionen som följd.

Nickel är en annan råvara som hela världen är tungt beroende av, för att tillverka rostfritt stål. Även batteritillverkning och tillverkning av grön vätgas vilar på tillgången till nickel, konstaterar Ny Teknik.

De viktiga råvarorna som världen blir utan:

Olja: 12,4 procent av världens oljeproduktion. 27 procent av EU:s oljeimport. 5 procent av svensk import.

Naturgas: 18 procent av världens produktion. 41 procent av EU:s import. 3 procent av Sveriges.

ANNONS
ANNONS

Kol: 5,3 procent av världsproduktionen, världens tredje största exportör. 47 procent av EU:s import.

Konstgödsel: Ryssland står för 17 procent av världsmarknaden för kaliumkarbonat, 20 procent av ammoniak, och 15 procent av urea. 28 procent av EU:s import, 14 procent av Sveriges.

Nickel: 34 procent av EU:s nickelimport kommer från Ryssland. Landet är världens tredje största exportör.

Palladium: 40 procent av världens samlade utvinning kommer från Ryssland. 34 procent av EU:s samlade import.

Aluminium: Nio procent av EU:s aluminiumimport kommer från Ryssland, som hör till världens största tillverkare. Men produktion finns i flera andra länder.

Järn/Stål: Ryssland står för fyra procent av världsproduktionen. 15 procent av EU:s import kommer från Ryssland.

ANNONS
ANNONS

Etanol: 20 procent av världens 80-procentiga etanol kommer från Ryssland. Sverige är en av de absolut största importörerna.

Uran: Ryssland är en av världens ledande uranproducenter, men inte den största. Tillsammans med Kazakstan och Uzbekistan står landet emellertid för mer än hälften av världens uranproduktion. 48 procent av Sveriges importerade uran kommer från Ryssland, men det utgör bara 20 procent av allt uran vi använder i svenska kärnkraftverk.

Läs också:

Brist på nickel utmaning för biltillverkare [Dagens PS]
Brist på ryskt palladium kan slå mot fordonsindustri [Dagens PS]
Rusning för råvaror – priserna stiger rekordsnabbt [Dagens PS]