Cleantech Invest är en livesänd, kostnadsfri och digital investerarträff som äger rum den 21:a september. Här ges du som investerare en unik inblick i några av de hetaste Cleantech-bolagen på marknaden.

Här presenteras intressanta aktiecase som ger dig en trygg grund till investeringar i de presenterande bolagen. Under investerarträffen ges du även möjlighet att ställa frågor till bolagen.

Läs mer och boka din kostnadsfria plats här

Investera i bolag med stor potential

På Cleantech Invest får du information direkt från representanter för bolagen. Fördjupa dina kunskaper om den stora potentialen i dessa bolag, hör om deras planer för framtiden och få insyn i deras verksamhet.

Som deltagare på investerarträffen får du möjlighet till bättre insikt i intressanta aktiecase. För den som letar efter investeringsmöjligheter är detta ett perfekt tillfälle för att få inspiration och information.

På Cleantech Invest möter du:

Phoenix BioPower utvecklar ny teknik för högeffektiv planerbar och förnybar elproduktion. I en värld där fossil energi snabbt måste fasas ut behövs storskaliga, planerbara och förnybara alternativ för att möjliggöra energiomställningen. Bolagets teknik är baserad på en kombination av trycksatt förgasning av biomassa och gasturbin för att på så sätt närmast fördubbla elutbytet från bränslet jämfört med dagens teknik.

Bolagets teknik är även mycket lämplig för koldioxidnegativa lösningar genom Bio-CCS. Phoenix BioPowers teknikplattform baseras på en bred patentportfölj med 33 beviljade patent och ytterligare ansökningar inlämnade under 2021. Med energimarknadens utveckling sedan 2020 har behovet av bolagets lösningar ökat kraftigt, och förväntas öka ytterligare under 20-talet.

Henrik Båge, vd, presenterar Phoenix Biopower på Cleantech Invest.

Besök bolagets hemsida

Nasdaq First North-listade Nexam Chemical hjälper i nära samarbete tillverkare av plast världen över att förbättra sina produkter – både vad gäller hållbarhet och funktion – och därmed konkurrenskraft. Genom bolagets stora kompetens inom kemi och plaster utvecklar man tillsatser som ofta är banbrytande. Något som skapar långa, lönsamma relationer och stark tillväxt.

Johan Arvidsson, vd, presenterar Nexam Chemical på Cleantech Invest.

Besök bolagets hemsida

Nasdaq First North-listade XP Chemistries är världsledande inom hållbar skogsbaserad produktion av rent kapsaicin. Bolagets produkt är nu på väg mot den globala marknaden för djurfoder för att bidra till kraftigt minskad användning av antibiotika. Ämnet kapsaicin, som ligger bakom chilifruktens hetta, är användbart inom flera miljardmarknader, däribland kosmetika.

Erik Nelsson, vd, presenterar XP Chemistries på Cleantech Invest.

Besök bolagets hemsida

Etikinvest’s vision är att via investeringar i innovativa och hållbara framtidsföretag, bidra till att skapa en långsiktigt positiv skillnad för mänskligheten och världen.

Etikinvests affärsidé kan sammanfattas att det ska finnas en balans mellan investeringar med å ena sidan högre lönsamhetspotential och risk och å andra sidan stabila eller likvida investeringar med lägre risk och potential. Balansen kombinerat med ett aktivt ägande ska säkerställa tillväxten och lönsamheten över tid.

Charlotte Lindgren, vice ordförande, presenterar Etikinvest på Cleantech Invest.

Besök bolagets hemsida

Hur går det till?

Cleantech Invest är en livesänd investerarträff som äger rum den 21:a september med start klockan 12:55.

För att delta, tryck på knappen för Anmälan och anmäl dig. När du fyllt i dina uppgifter får du din kostnadsfria biljett i din e-post.

I det mail som du får från oss med biljetten inför investerarträffen kommer det även att finnas instruktioner för hur du hittar och ansluter dig till livesändningen.

Schema

12:55 – Introduktion

13:00 – 13:30 Phoenix Biopower

13:45 – 14:15 Nexam Chemical

14:30 – 15:00 XP Chemistries

15:15 – 15:45 Etikinvest

Läs mer och boka din kostnadsfria plats här

ANNONS

Frågor?

Någon fråga om Cleantech Invest? Eller har du någon fråga som du vill att vi lyfter till bolagen som presenterar? Skriv till event@dagensps.se.

Under livesändningen kommer det även finnas möjlighet att ställa frågor live till bolagen.

Cleantech hetare än någonsin

Under 2020 investerades det 12,7 miljarder kronor i svenska Cleantech-bolag. En ökning på 58 procent jämfört med 2019, och hela 341 procent jämfört med 2018. Av hela det investerade kapitalet i Norden står svenska bolag för 70 procent.

Cleantech är samlingsnamnet för bolag som verkar för hållbarhet och miljövänlig teknik. Det är en snabbt växande marknad med stor utvecklingspotential där det finns stor efterfrågan på tänkbara lösningar på vår tids stora miljöproblem.

Läs mer: Trendskifte: Cleantech ger gräddfil till kapitalet [Dagens PS]