Dagens PS
Detta är en sponsrad artikel

Skolkoncernen med stark själ och god tillväxt

”Det som skiljer oss är själen och engagemanget för våra elever i varje skola. Det är också det avgörande i tillväxtresan – i valet av nya förvärv, säger vd Claudia Lindström .” (Bild: Aprendere Skolor)
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 27 apr. 2023Publicerad: 27 apr. 2023

Det råder ingen tvekan om att fristående skolor står för en stor del landets pedagogiska omsorg. I dag går drygt 400 000 eller 20 procent av landets barn och unga i en fristående skola. En av landets växande friskolekoncerner står ut genom sitt arbete med små enheter där trygghet och relationen mellan lärare och elev ger fina resultat.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Börsnoterade skolkoncernen Aprendere Skolor är ett utbildningsföretag med 14 enheter som erbjuder mindre grundskolor, grundsärskolor, resursskolor samt gymnasium och gymnasiesärskolor med få elever, anpassade efter deras behov.

”Småskalighet och kvalitet är det vi grunden lovar våra elever och medarbetare. Vi strävar efter att skapa det lilla och nära sammanhanget. Det är en av våra stora konkurrensfördelar och anledningen till att man väljer våra skolor”, säger Aprendere Skolors vd Claudia Lindström, vid investerarträffen PS Women Executive den 8 mars.

Två förvärv under andra kvartalet 2022

Aprendere Skolor bedriver i dag verksamhet inom grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Företaget grundades år 2008 och har sedan fortlöpande vuxit genom att starta egna verksamheter och genom förvärv.

”Vi mäter vår tillväxt i antalet elever som vi erbjuder skolgång och målet är att år 2025 vara 2025 elever”.

Investera i Aprendere Skolor på Avanza och Nordnet

Investera via Avanza

Investera via Nordnet

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

ANNONS

Under 2022 förvärvades Labanskolan, en grundsär- och gymnasiesärskola med inriktning på drama och Proffsgymnasiet i Örebro med fordon och transport som inriktning.

ANNONS

Senaste nytt

Växer främst genom förvärv

Proffsgymnasiet blev en del av koncernen i februari 2023. Förvärven ger tillsammans ett utökat elevantal med cirka 150 elever.

”Vår tillväxtstrategi är att växa främst genom förvärv. Fördelen är att det går snabbare och är säkrare utifrån att vi vet vad det är vi får och att det finns en upparbetad verksamhet. Vi letar efter och välkomnar skolor där det finns ett tydligt engagemang och en tanke redan från start vad det är man vill erbjuda eleverna”.

aprendere skolor

Proffsgymnasiet i Örebro (Foto: Aprendere Skolor)

Aprendere skolor växer även organiskt genom att utöka befintliga skolor med nya inriktningar och startar helt nya skolor.

Det är en process som tar längre tid, då både ansökningsprocessen för skoltillstånd, sökandet efter lämpliga lokaler och rekrytering av personal och elever är tidskrävande.

”Processen från idé till förverkligande kan ta upp till ett par år.”

ANNONS

Varje verksamhet är unik

Konkurrensen på skolmarknaden är hård och valen är många både för lärare, elever och vårdnadshavare.

”Vi är övertygade om att mindre skolenheter med ett tydligt fokus på att skapa förutsättningar som stöttar och stimulerar eleverna till utveckling utgör den bästa lärmiljön. I mindre enheter finns tiden att se och lära känna alla eleverna”.

Varje skola har sin vision kring vad de vill att skolan ska stå för, vad de vill erbjuda och hur de ska arbeta.

På Aprendere skolor är man samtidigt övertygade om att tillhörigheten till ett större sammanhang, möjligheten till synergieffekter, samarbeten, lärande och inspiration mellan skolor och skolformer är garanten för hög kvalitet och fortsatt utveckling av verksamheten.

aprendere skolor

Min Skola i Norsborg (Foto: Aprendere Skolor)

”Det som skiljer oss är själen och engagemanget för våra elever i varje skola. Det är också det avgörande i tillväxtresan – i valet av nya förvärv.”

Kombinationen av flera skolor, alla med sin unika identitet, tillsammans med en central övergripande styrning och samordning samt hantering av funktioner som alla behöver, ger en kostnadseffektivt som i slutänden gynnar eleverna.

ANNONS

En investering i Aprendere

Skolkoncernen Aprendere ser sig som en samhällsbyggare och letar investerare som tror på att det behövs olika alternativ av skolor för våra barn och unga som är anpassade efter deras vilja, behov och förutsättningar.

”Vi vill vara alternativet till kommunala skolor och friskolekollegor med fokus på likformighet och produktivitet utifrån att få in så många elever som möjligt. Vi är alternativet till det fyrkantiga.”

Debatten kring friskolor fortsätter

Debatten om friskolor har åter tagit fart efter valet. Denna gång är det skolpengen som står i fokus.

”Det är en onyanserad och orättvis debatt, som inte tar hänsyn till att det för varje skolenhet i princip är samma förutsättningar som gäller oavsett ägare och driftsform. Jag upplever det som orättvist mot alla fantastiska medarbetare inom friskolorna som varje dag ger allt för sina elever, säger Claudia Lindström och fortsätter:

”Debatten om att sänka skolpengen är ogenomtänkt och jag skulle önska ett mer nyanserat samtal om det inom branschen framåt. Det är inte ägarformen som är det stora problemet, utan när vi inte lyckas med utbildningsuppdraget för alla våra barn och unga och konsekvenserna det för med sig för samhället.”

”Det kommer att ske förändringar, men behov och efterfrågan kvarstår. Det finns plast och behöver finnas plast för många typer av skolor för att få det samhälle vi önskar”

ANNONS

Om Aprendere skolor

Aprendere har för närvarande cirka 1 400 elever och 350 medarbetare. Merparten av skolorna är belägna i Stockholms län med omnejd men har även verksamhet i Örebro, Uppsala, Anderstorp i Småland och i Östersund.

Ordet Aprendere är en försvenskning av det franska ordet ’aprendre’, som betyder att lära sig.

Investera i Aprendere Skolor på Avanza och Nordnet

Investera via Avanza

Investera via Nordnet

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Vill du veta mer om Aprendere Skolor? Bolagets hemsida hittar du här

Vill du hitta fler spännande investeringar? Spana in PS Small Cap 

ANNONS

 

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS