Takten för Dannemoragruvans återstart har gått snabbare än väntat och redan den 22:a juni kommer ett viktigt beslut från Mark- och miljödomstolen. Vid ett positivt utfall kan gruvan vara i gång 2025 och det finns redan en köpare för projektets höghaltiga järnmalm, vilket krävs för att framställa koldioxidfritt stål.  

Så sent som i april i år kunde börsnoterade Grangex offentliggöra att man ingått i avtal med den globala gruvjätten Anglo American, som bland annat innebär att bolaget åtar sig att köpa järnmalm från Dannemora till ett värde av motsvarande 15 miljarder kronor.  

 

Jämför det med Grangex nuvarande börsvärde på 380 miljoner kronor för att få en bild av affärens betydelse. Offentliggörandet av avtalet med Anglo American gav kraftiga positiva reaktioner på marknaden och Grangex aktiekurs rusade. Nästa stora trigger väntas vara det viktiga beslutet den 22:a juni. 

Läs mer om Grangex

”Får vi ett ja så ligger vägen fri framåt – då blir nästa steg att sätta projektfinansieringen och tack vare samarbetet med Anglo American får vi mycket bättre villkor för finansieringen”, säger Christer Lindqvist, vd för Grangex, i en investerarträff där han berättar om bolagets planer och förutsättningar.  

Ta del av presentationen i sin helhet här:

Klicka på bilden för att komma till Grangex investerarträff. (Bild: Grangex)

Grön järngruva blir guldgruva för miljön 

Förutom den stora potentialen för Grangex aktieägare så kan gruvan i Dannemora också spela en viktig roll för Sveriges gröna omställning.  

Produktionen kommer att vara koldioxidneutral och det höghaltiga järnmalmet är nödvändigt för produktionen av det omtalade gröna stålet. 

”De som kan måste bidra – Dannemora kommer att vara den första koldioxidfria gruvan och möjliggör för slutkunden att producera fossilfritt stål. Det innebär en möjlig besparing på utsläpp av upp till en miljon ton koldioxid per år”, säger Christer Lindqvist. 

Ny värld och ny järnmarknad 

Järnmalmspriset, ökar kraftigt sedan krigets i Ukrainas början.
Järnmalmspriset, ökar kraftigt sedan kriget i Ukrainas början. (Foto: Grangex)

Kriget i Ukraina har förändrat världen för alltid – inte minst vad gäller vår tillgång till flera naturresurser. Ukraina och Ryssland stod för en betydande del av Europas tillgång till höghaltig järnmalm och nu måste det hittas på annat håll. 

Detta har inte minst fått effekt på järnmalmspriset, som ökar kraftigt sedan krigets början och på så vis ytterligare ökat värdet på tillgångarna och den möjliga vinsten från Dannemoragruvan. 

”En generation får leva med att väst inte har en relation med Ryssland på det sätt som vi haft tidigare. Det innebär bland annat ett bortfall av kritiska råmaterial, som i vårt fall av järnmalm med högre halt”, säger Christer Lindqvist. 

Läs mer: ”Svensk gruva först med att utvinna järnmalm för fossilfritt stål”  [Dagens PS]

Kort om bolaget:
GRANGEX strävar efter att bli ledande inom mineralutveckling i Europa med fokus på ansvarsfull utvinning och återvinning av mineraler som bidrar till en hållbar samhällsutveckling och ett bättre klimat. Genom vårt engagemang vill vi aktivt bidra till ett mer hållbart samhälle.

Handla hos Avanza

Handla hos Nordnet

Läs mer om Grangex

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr på ohman.se/fondlista innan du köper andelar i en fond.

ANNONS
ANNONS