Sverige går in i en lågkonjunktur med lägre sysselsättning och en arbetslöshet på över sju procent till våren.

Det spår Nordea i sin senaste konjunkturrapport.

”Inhemsk efterfrågan har utvecklats svagt en längre tid och den förblir dämpad även framöver. Hushållen är försiktiga, investeringarna faller tillbaka och exporten stagnerar, vilket gör att svensk ekonomi hamnar i lågkonjunktur”, säger Annika Winsth, chefekonom på Nordea.

KPIF-inflationen väntas ligga under 1,5 procent under stora delar av prognosperioden och Riksbanken kommer redan i december att sänka reporäntan, bedömer banken. Kronan väntas tappa till 11 mot euron.

ANNONS
ANNONS

Förutom Sverige bedöms också euroområdet gå mot recession på grund av bland annat handelskonflikten mellan USA och Kina och den globala avmattningen.

”Centralbankerna gör vad de kan för att stödja och penningpolitiken blir därmed fortsatt mycket expansiv. Så expansiv att den på sikt riskerar att kasta in oss i en ny kris”, säger Annika Winsth.

Nordea har i sina BNP-korrigeringar sänkt 2020 års tillväxt till 1,0 procent från 1,2 procent, och för 2021 till 1,6 procent från 1,7 procent.

Samtidigt lyfts innevarande års förväntade tillväxt till 1,4 procent från 1,3 procent.